2. schôdza NRSNM

28.dec 2018

2. schôdza NRSNM

Na dnešnej 2. schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Báčskom Petrovci schválili Štatút NRSNM. Zvolili aj orgány a telesá, čiže troch podpredsedov Rady ako aj predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady. Taktiež schválili rozhodnutia o počte členov štyroch výborov a zvolili predsedov, podpredsedov a členov všetkých výborov.

Funkciu podpredsedov NRSNM počas nasledujúcich štyroch rokov budú vykonávať Pavel Surový, Zlatko Šimák a Tatiana Vujačićová.

Výkonná rada bude pracovať pod vedením jej predsedu Miroslava Tomáša. Za podpredsedov boli zvolení: Branislav KulíkAnna Huďanová. Členmi VR sú: Svetlana Zolňanová poverená oblasťou vzdelávania, Ján Makan (kultúra), Zlatko Lenhart (informovanie) a Janko Havran (úradné používanie jazyka a písma.

Za predsedu Výboru pre vzdelávanie zvolili Janka Kolárika a za podpredsedníčku Katarínu Vrabčeniakovú. Predsedníčkou Výboru pre kultúru sa stala Anna Čapeľová a podpredsedníčkou Miruška Kočišová. Za predsedníčku Výboru pre informovanie zvolili Annu Horvátovú a za podpredsedu Mila Chrťana. Predsedom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma je Vladimír Francisty a podpredsedom Ján Pálik.

NRSNM na dnešnej schôdzi schválila Plán a program Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2019 ako i finančný plán ÚKVS na rovnaké obdobie.

Mienky a stanoviská

Členovia NRSNM sa na dnešnej schôdzi pozitívne vyjadrili k Informácii o angažovaní nezávislého revízora. Zaujali kladné mienky k sieťam verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie obce Vrbas, verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie obce Kovačica a verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie obce Báčska Palanka.

Kladne sa zmienili aj ohľadne volieb riaditeľov Študentského centra v Novom Sade a ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade ako i v súvislosti s návrhom na preklad učebnice pre 5. ročník základnej školy Technika a technológia.

Rada zaujala pozitívne stanovisko k návrhu Rozhodnutia o doplnení Rozhodnutia o určení názvu ulíc a vidiekov v obci Báč. Rovnako sa vyjadrila aj k projektu v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu obce Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2018.

Posledným bodom rokovacieho programu 2. schôdze NRSNM v sieni Milana Rastislava Štefánika v dome Matice slovenskej v Srbsku boli Otázky a návrhy. Za prítomnosti 27 členov ju viedla predsedníčka Rady Libuška Lakatošová. Na jej začiatku schválili rokovací program a zápisnice z ustanovujúcej a 1. pracovnej schôdze NRSNM. Predtým všetkých prítomných privítal predseda MSS Ján Brtka a zaželal im úspešnú prácu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs