Späť na domovskú stránku

Tag "Výkonná rada"

2. schôdza NRSNM

2. schôdza NRSNM

🕔28. dec 2018

Na dnešnej 2. schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Báčskom Petrovci schválili Štatút NRSNM. Zvolili aj orgány a telesá, čiže troch podpredsedov Rady ako aj predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady. Taktiež schválili rozhodnutia o počte členov štyroch výborov

Čitať viac
Zelená pre správy a plány

Zelená pre správy a plány

🕔28. feb 2016

V aktuálnom zložení Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny jej Výkonná rada doteraz zasadala výlučne v sídle NRSNM v Novom Sade a teraz urobila aj prvú výnimku. Desiate zasadnutie Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v tomto zložení a prvé po dlhšej prestávke pre

Čitať viac
Schôdza Výkonnej rady NRSNM

Schôdza Výkonnej rady NRSNM

🕔29. apr 2015

Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa v Novom Sade uskutočnila 4. schôdza Výkonnej rady NRSNM. Členovia Výkonnej rady prerokovali materiály súvisiace s NVU Hlas ľudu, ktorej zakladateľom je NRSNM. Na programe rokovania bolo rozhodnutie o NVU Hlas ľudu, upravujúce základné

Čitať viac
Zasadala Výkonná rada NRSNM

Zasadala Výkonná rada NRSNM

🕔10. mar 2015

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes prebiehalo druhé zasadnutie Výkonnej rady NRSNM. Členovia Výkonnej rady schválili program práce NRSNM, ako aj programy práce výborov, ktoré stručne ozrejmili ich koordinátori. Programy sú schválené buď v navrhnutej podobe, alebo v čiastočne pozmenenej. Spomenuté

Čitať viac
Vymenovali členov výkonnej rady a výborov NRSNM

Vymenovali členov výkonnej rady a výborov NRSNM

🕔30. dec 2014

Z 3. ZASADNUTIA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY V BÁČSKOM PETROVCI Ústrednými bodmi 3. schôdze NRSNM bolo schválenie rokovacieho poriadku , vymenovanie členov výkonnej rady a štyroch výborov NRSNM. Zasadnutie absolvovali v piatok 26. decembra v zasadačke Obce Báčsky Petrovec za prítomnosti 19 členov NRSNM,

Čitať viac