Zasadala Výkonná rada NRSNM

10.mar 2015

Zasadala Výkonná rada NRSNM

vykonna-radaV priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes prebiehalo druhé zasadnutie Výkonnej rady NRSNM.

Členovia Výkonnej rady schválili program práce NRSNM, ako aj programy práce výborov, ktoré stručne ozrejmili ich koordinátori.

Programy sú schválené buď v navrhnutej podobe, alebo v čiastočne pozmenenej. Spomenuté zmeny sa týkajú o. i. aj pôsobenia novozaloženej Komisie pre europrojekty, ktorá mala pôsobiť v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Členovia Výkonnej rady sa uzhodli, že sa práca tejto komisie týka všetkých výborov, a preto v budúcnosti bude pôsobiť v rámci Stáleho poradného orgánu pre medzinárodnú a regionálnu spoluprácu. Okrem tohto orgánu bude vytvorený aj Stály poradný orgán pre legislatívu, ako aj Stály poradný orgán pre rodovú rovnosť. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová ozrejmila, že je zákonom stanovené, aby si národnostné rady vytvárali poradné telesá. Plánujú, aby tieto telesá tvorili odborníci, pokrajinskí a republikoví poslanci a členovia rady. Poradné telesá by boli nápomocné v oblasti legislatívy, medzinárodnej a regionálnej spolupráce a podľa rady pokrajinského ombudsmana mal by sa vytvoriť aj poradný orgán pre rodovú rovnosť.

V pokračovaní zasadnutia podpredseda Výkonnej rady Pavel Marčok podal informáciu o príprave projektu výstavby budovy Múzea vojvodinských Slovákov.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs