O Vojvodine a národnostných radách

11.mar 2015

O Vojvodine a národnostných radách

ab1NÁVŠTEVA V POKRAJINSKOM ZHROMAŽDENÍ

Delegácia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v čele s jej predsedníčkou Anne Brasseurovou dnes navštívila pokrajinské Zhromaždenie. Pri tejto príležitosti sa stretla s podpredsedníčkou Zhromaždenia Annou Tomanovou-Makanovou, ako aj s predstaviteľmi takmer všetkých národnostných rád v Srbsku.

Ako podpredsedníčka Tomanová-Makanová povedala, návšteva pozostávala z dvoch častí. V prvej časti delegáciu oboznámili so zložením Vojvodiny a s prácou pokrajinského Zhromaždenia – o politických stranách, rozvoji parlamentarizmu, pluralizmu a o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú prevažne zákona o príslušnosti Vojvodiny a zákona o financovaní.

V druhej časti návštevy prebiehalo stretnutie s takmer všetkými predstaviteľmi národnostných rád v Srbsku, nielen tých, ktoré pôsobia vo Vojvodine. Brasseurová vyjadrila nadšenie z tohto stretnutia, keďže sa mohla oboznámiť nielen s činnosťou a spôsobom fungovania národnostných rád, ale vypočuť si konkrétne problémy, s ktorými sa stretávajú. „Z tohto stretnutia odznel spoločný odkaz, nielen našim hosťom, ale aj našim štátnym orgánom, ktorým je nevyhnutnosť Stratégie o národnostných menšinách a Zákona o národnostných menšinách, ako aj riešenie adekvátneho financovania. Keďže sa menšiny uvádzajú aj v ústave, chceme byť partnermi všetkým orgánom, buď na štátnej, pokrajinskej, či lokálnej úrovni,“ povedala Tomanová-Makanová.

ab2O (ne)zapojení národnostných rád do procesu rozhodovania o dôležitých faktoch uviedli aj konkrétny príklad: V procese otvorenia kapitoly 23 – ľudské a menšinové práva štát schválil Akčný plán, medzitým národnostné rady vôbec neboli do toho zapojené. Hovoriť o ľudských a menšinových právach bez predstaviteľov národnostných rád je absurdné, takisto ako je absurdný aj fakt, že štátna vrchnosť možno ani neuvažovala o tom, aby sa stretnutie so všetkými predstaviteľmi národnostných rád uskutočnilo v Belehrade.

Predsedníčka Brasseurová zdôraznila, že cieľom jej návštevy nie je len návšteva hlavného mesta, ale aj Vojvodiny, ako špecifického regiónu v tejto časti Európy, aj keď ide o jej etnické zloženie, ale aj autonómiu. Podľa jej slov viditeľný je pokrok v posilňovaní demokratických inštitúcií, reformách súdnictva, v boji proti korupcii, avšak takisto je viditeľné aj čoraz častejšie porušovanie ľudských práv. Rasizmus a nacionalizmus je problém, ktorý je podľa Brasseurovej badateľný v celom regióne.

 Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs