Počasie komplikuje jarnú sejbu

12.mar 2015

Počasie komplikuje jarnú sejbu

11obrnapr1aktualneUž o pár dní by mala začať sejba cukrovej repy. Predsejbovú prípravu pôdy v optimálnom termíne sťažujú časté zrážky a vysoký obsah vody v pôde.No to nie je jediný problém, ktorý sprevádza tohtoročné prvé jarné práce. 

Podľa doterajšieho odhadu poľnohospodári znížia plochy pod cukrovou repou až o 30 %. Dôvodom je predovšetkým nespokojnosť pestovateľov s jej minuloročným výkupom – nielen s cenou, ale aj s celkovou situáciou okolo vyplácania. Optimistická nie je ani tohtoročná ponúknutá cena 28,5 eura za tonu sladkého koreňa. V tomto roku bude cukrová repa posiata približne na 45 000 – 50 000 hektároch, čo podľa slov odborníkov bude dosť pre domáce potreby, ale aj pre vývoz.

Obsiate plochy pod jarinami sa ani v tomto roku výrazne nezmenia, poľnohospodárske kultúry budú posiate na približne 2,2 milióna hektárov. Najväčšie plochy budú pod kukuricou – asi 1,1 milióna hektárov, priemyselné plodiny budú zaberať približne 400 000 hektárov, zelenina 300 000 hektárov, krmoviny 150 000 hektárov, jarné obilniny 80 000 hektárov.

V súlade so Zákonom o podpore v poľnohospodárstve a rurálnom rozvoji len gazdovstvá, ktoré si obnovia registráciu v stanovenom termíne do 31. marca, môžu počítať so subvenciami na tento rok. Základné podporné prostriedky sú vo výške 6 000 din./ha, okrem toho subvencie na hnojivo 3 000 din./ha a na palivo 3 000 din./ha (10 dinárov na kilogram hnojiva a 50 dinárov na liter paliva). Poľnohospodárom k dispozícii sú aj subvencie na poistenie porastov, poľnohospodárskych kultúr, viacročných porastov, ovocných sadov, zvierat vo výške 40 % z celkovej sumy poistenia.

Registrované poľnohospodárske gazdovstvá sa aj v tomto roku môžu prihlásiť na súbeh o nenávratné finančné prostriedky na založenie viacročných výrobných ovocných sadov, chmeľu a viniča, ako aj o podporné prostriedky na primárnu poľnohospodársku výrobu, a to v hodnote 40 % z celkovej investovanej sumy. Pre oblasti so sťaženými podmienkami pre poľnohospodársku výrobu podporné prostriedky sú vo výške 55 % z celkovej investovanej sumy.

Ľubica Sýkorová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs