Protikorupčná poradňa – ALAC : Faraónov treba prinajmenšom spomaliť

11.mar 2015

Protikorupčná poradňa – ALAC : Faraónov treba prinajmenšom spomaliť

Z februárovej prezentácie v belehradskom mediálnom stredisku (foto: O. Filip)

Z februárovej prezentácie v belehradskom mediálnom stredisku (foto: O. Filip)

V boji proti korupcii všetky prostriedky sú dobré. Jej výsledky by boli oveľa lepšie a evidentnejšie, keby mnohí, ktorí na ňu narážajú, v dostatočnej miere ovládali právne možnosti a mali dostatok dôvery v činnosť inštitúcií, ktoré by problémy tejto povahy mali riešiť. Majúc všetko to na zreteli, ešte v roku 2006 štartovala u nás Protikorupčná právna poradňa – ALAC (Advocacy and Legal Advice Center) poskytujúca právnu pomoc a podporu pri riešení problémov.

ALAC je v súčasnosti aktívny v približne štyridsať krajín vo svete. Koncom februára na tlačovke v belehradskom mediálnom stredisku mimovládna organizácia Transparentnosť Srbsko prezentovala prácu svojej poradne, ktorá sa od roku 2006 do konca roku 2014 zaoberala s viac než 4 400 prípadov. Len vlani prijala 2 300 oznámení, na základe ktorých sa začalo 921 konaní. Základným cieľom aktivít je zvýšiť účasť občanov v boji proti úplatkárstvu, ako i počet tak prihlásených, ako i vyriešených prípadov korupcie.

Poradňa funguje viacerými spôsobmi: preberaním volaní (sú zdarma) na osobitné telefónne číslo: 0800-081-081 počas pracovných dní od 11. do 15. hodiny. Volajúci rozhoduje, či zostane v anonymite alebo nechá vlastné údaje. Dobrovoľníci pôsobiaci v poradni sa po informáciách o spornej situácii či probléme poradia s odborníkmi, aby mohli upriamiť postihnutých občanov na kroky, ktoré treba podnikať. Druhým spôsobom je zasielanie elektronickej pošty na adresu savetovalište@transparentnost.org.rs, tretím zaslanie klasickej pošty na adresu Palmotićeva 27, 11 000 Belehrad, štvrtým osobné stretnutie s právnym poradcom, nakoľko je potrebné.

Uvedený projekt, realizujúci sa vďaka finančnej podpore delegácie EÚ v Srbsku, Transparentnosť Srbsko uskutočňuje v partnerstve s organizáciou Bečejské združenie mladých – BUM Bečej, ako aj Centrum pre spoločenské inovácie – NIIT Niš.

Mal by umožniť širšie poznatky o frekventovanosti korupcie v jednotlivých oblastiach, ako i zistenia, ktoré sú najčastejšie problémy pri realizovaní antikorupčných zákonov a plánov. V perspektíve by to malo poslúžiť ako základ vzniku konkrétnych návrhov na schválenie alebo zmeny predpisov prípadne praxe príslušných orgánov.

Porátať sa s korupciou si jasne žiada nielen všetky možné zákonné prostriedky, ale aj všetkých možných dejateľov ochotných uplatňovať ich v záujme jej spomalenia či zastavenia. Hlavne preto, lebo sú faraóni úplatkárstva dosť často nielen zámožní, ale aj politicky či inak veľmi vplyvní.

Oto Filip

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs