Petrovské dozvuky modlitieb žien z Bahám

9.mar 2015

Petrovské dozvuky modlitieb žien z Bahám

V evanjelickom kostole v Petrovci rodičia konfirmandov predostreli odkazy žien z Bahám (foto: J. Čiep)

V evanjelickom kostole v Petrovci rodičia konfirmandov predostreli odkazy žien z Bahám (foto: J. Čiep)

Vo viac ako 180 krajinách sveta sa začiatkom marca usporadúva tradičný Ekumenický svetový deň modlitieb. Tak je to aj v Srbsku a každoročne si ho pripomínajú aj naše slovenské cirkevné zbory. I tohto roku v piatok 6. marca výnimkou nebol ani petrovský evanjelický kostol, kde sa zhromaždili veriaci a spoločne sa modlili. Pri tejto príležitosti je zvykom, že rodičia tohtoročných konfirmandov účinkujú aktívne.

Biblické texty a modlitby pre bohoslužbu pripravujú každý rok kresťanky z inej krajiny. A tak skupinka rodičov prispela prečítaním posolstiev žien z Bahám, lebo tohto roku sa všetci spoločne modlili pre kvalitnejšiu a lepšiu budúcnosť v Bahamách.

Prítomných do programu uviedol petrovský kňaz Vladislav Ivičiak a predostrel základné geografické, demografické, nacionálne a bytostné charakteristiky tejto ostrovnej krajiny, kde ženy takmer doteraz zostali marginalizované, hoci krajina má veľké turistické potenciály.

Jaroslav Čiep

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs