Zelená pre správy a plány

28.feb 2016

Zelená pre správy a plány

V aktuálnom zložení Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny jej Výkonná rada doteraz zasadala výlučne v sídle NRSNM v Novom Sade a teraz urobila aj prvú výnimku.

Desiate zasadnutie Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v tomto zložení a prvé po dlhšej prestávke pre znovuzvolenie starej rady, ktoré sa udialo na poslednej schôdzi samotnej rady v Kysáči, bolo včera v budove Matice slovenskej Ľudovíta Mišíka v Srbsku v Báčskom Petrovci.

DSC_1649_resize

Členovia „našej slovenskej vlády“ v čele s predsedníčkou VR NRSNM Katarínou Melegovou-Melichovou prerokovali a schválili program práce NRSNM na rok 2016, ako i jej štyroch výborov: pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma.

Potom sa dostali i k finančnému plánu NRSNM na rok 2016 a Správe nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov financovaných z republikového rozpočtu za rok 2015.

Po svojich programoch a plánoch v aktuálnom roku členovia VR nahliadli aj do správy NVU Hlas ľudu, ako i správ, záverečných účtov pre minulý rok, ale i plánov a finančných plánov pre rok 2016 Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Múzea vojvodinských Slovákov a Galérie insitného umenia v Kovačici.

Za predsedníčku Správnej rady MVS navrhli Jarmilu Ćendićovú, za člena Vladimíra Valentíka a na post predsedníčky Dozornej rady MVS Annu Séčovú-Pintírovú.

Potom sa v rámci rokovacieho programu presunuli na školské otázky a posudzovali žiadosť o verifikovanie nového vzdelávacieho profilu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a schválili i Memorandum o spolupráci medzi ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku a NRSNM a predtým ako sa dostali k poslednému šestnástemu bodu týkajúcemu sa otázok a návrhov kladné stanovisko od členov VR dostali názvy ulice v Starej Pazove Grmečka a Banijska.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs