V zachodenej práci združenia petrovských umelcov

27.feb 2016

V zachodenej práci združenia petrovských umelcov

DSC_1636_resizeO tom ako sa vlani pracovalo v Združení petrovských výtvarných umelcov sme sa dozvedeli včera večer na ich výročnom zasadnutí.

Na Zhromaždenie Združenia petrovských výtvarných umelcov sme sa dostavili do miestností Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, v ktorých takmer od svojho založenia pôsobí aj toto občianske združenie.

Všetkých prítomných privítala predsedníčka Mária Ivičiaková a po schválení rokovacieho programu a konštatovaní, že je prítomný dostatočný počet členov pre právoplatné rozhodovanie na zasadnutí, umelci sa dali do práce, tentoraz nie so štetcom v ruke, ako si to zvykli, ale na schválenie bodov, aké sú zaužívané na výročných zasadnutiach.

DSC_1632_resizePo prečítaní prítomní najprv schválili zápisnicu z vlaňajšieho výročného zasadnutia Zhromaždenia zo 27. februára 2015 a po nej i Správu o činnosti v roku 2015, Informáciu o hospodárení a finančnú bilanciu v roku 2015.

Odznela aj Správa Dozornej rady o kontrole práce orgánov ZPVU na rok 2015 a Správa inventúrnej komisie na rok 2015.

Keď si dopodrobna sprítomnili to, čo všetko združenie vlani robilo a s akými finančnými prostriedkami nakladali, výtvarníci sa oboznámili aj s tým, čo ich čaká v rámci práce v aktuálnom roku.

Rozhodli sa, že výšku členského nebudú meniť, že zostane rovnaká ako aj vlani, totiž v hodnote 500 dinárov pre dospelých a polovička z toho pre mladistvých členov.

Na záver zasadnutia odzneli i informácie, otázky, návrhy, ale o všetkom, čo sa dialo na samotnom zhromaždení sa čitatelia budú môcť dozvedieť v najnovšom čísle novín Hlasu ľudu v tlačenom vydaní.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs