Vernisáž v Kysáči

28.feb 2016

Vernisáž v Kysáči

Včera večer v priestoroch Slovenského národného domu v Kysáči otvorili výstavu umeleckých fotografií Zabudnutí slovenskí predkovia autorov Miroslava Benku zo Starej Pazovy a zberateľa Miroslava Brnu z Kysáča. Organizátorom bolo Kultúrne centrum (KC) Kysáč.

DSCF7866

Prítomní na vernisáži

Vstupom do vernisáže bola báseň Jacquesa Préverta Čakaj ma pod brestom v predvedení Moniky Bažaľovej.

Prítomným sa potom prihovoril Pavel Surový, úradujúci riaditeľ KC Kysáč a predstavil autora M. Brnu, ako i vystavené staré fotografie a obrazy významných Slovákov, ale aj Kysáčanov, ktoré tento kolekcionár zbieral 40 rokov.

Predstavil i výstavu M. Benku Obrazy dávno zabudnutých predkov, ktorá podľa slov autora obišla svet. Vystavovali ju vo Výkonnej rade APV v Novom Sade, v Segedíne, Békešskej Čabe, na ministerstvách zahraničných vecí a kultúry v Bratislave, v kultúrnych centrách vo Varšave, v Rijeke a Starej Pazove.

DSCF7869

Debata po otvorení výstavy

V druhej časti vernisáže úradujúci riaditeľ P. Surový prezentoval nové logo Kultúrneho centra, ktorého je autorom. Predstavili i novú tvár Kultúrneho centra a nového festivalu tradičných krojov – Svetlanu Surovú –odhalením troch portrétov tejto Kysáčanky.

Vyberanými slovami sa prítomným prihovorila Libuša Lakatošová, národná poslankyňa zo Starej Pazovy, ktorá výstavu otvorila.

Svojou prítomnosťou vernisáž v Kysáči poctili i Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Ján Slávik, Anna Chrťanová-Leskovac, Anna Huďanová, Ján Paul, členovia NRSNM, ako i hostia z Nového Sadu, Belehradu a predstavitelia Kysáča.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs