Internetová Dvojbodka ako prepojenie literatúry, novinárstva a multimédia pre deti

29.feb 2016

Internetová Dvojbodka ako prepojenie literatúry, novinárstva a multimédia pre deti

V súčasnej dobe si rodičia musia uvedomiť, že spolu so svojimi deťmi sa musia učiť čo znamená bezpečné surfovanie internetom, na čo stále upozorňujú aj odborníci. Keď však budú cieľavedome vyhľadávať webové stránky pre deti, ktoré okrem zábavy ponúkajú aj výchovno-vzdelávací prvok, určite vygooglujú aj Dvojbodku, rubriku webovej stránky Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny.

Monika Necpálová (Foto: O. Filip)

Monika Necpálová (Foto: O. Filip)

Autorkou internetovej Dvojbodky je Monika Necpálová, herečka, bábkoherečka, režisérka a novinárka zo Slovenska, ktorá už takmer dva roky pôsobí medzi vojvodinskými Slovákmi.

– O Dvojbodke som uvažovala už pred viac ako rokom, keď som si uvedomila, že internet ako médium je čoraz častejšie prítomné v živote detí, a to nielen doma, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách. Ako však docieliť, aby deti mali prístup k obsahovo hodnotným stránkam, ktoré by boli pre ne zaujímavé? A ako do tohto procesu zakomponovať aj rodičov, aby mali predstavu o tom, kde surfujú ich deti na internete? Ako prepojiť nové literárne umenie, novinárstvo a multimédiá so zameraním na deti?, – hovorí pre Hlas ľudu online Monika Necpálová, a ihneď potom odpovedá:

– Cieľom teda bolo vytvoriť portál alebo interaktívnu vzdelávaciu sekciu pre deti, ale aj dospelých, či už rodičov, lektorov, vychovávateľov, učiteľov, kde by prostredníctvom rôznych príbehov a článkov nachádzali inšpirácie pre lepší, zdravší a zmysluplnejší každodenný život, a to v slovenskom jazyku.

dvojbodkaJej idea “padla” na úrodnú pôdu Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny a toto “semiačko” finančnou podporou pokropila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

– Vďaka spolupráci so Združením vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, na ich webovej stránke www.zvopsv.rs v decembri minulého roku vznikla samostatná sekcia Dvojbodka. Obdobie trvania však teraz vo februári vypršalo, a preto dúfame, že získame pre jeho pokračovanie opäť podporu. Prvotný nápad Dvojbodky teraz rozširujeme, – hovorí Monika.

Ako sama konštatuje, bolo by škoda dobre rozbehnutú stránku, ktorá bola pravidelne aktualizovaná, teraz nechať „zamrznúť“. – Hlavne preto, že za toto nie dlhé obdobie ani nie troch mesiacov sme získali priaznivé ohlasy zo strany niektorých rodičov i pedagógov. Dokonca príbehy z Dvojbodky zdieľali aj mimovládne združenia na Slovensku a krajanskí pedagógovia z iných štátov, – s potešením kvituje Necpálová.

Baba Jaga (Foto: www.deviantart.net)

Baba Jaga (Foto: www.deviantart.net)

Autorka Dvojbodky v skratke porozprávala aj o samotnej náplni tejto webovej sekcie.

– Deti, ktoré vedia čítať, môžu pracovať so sekciou samé. Tým menším zas môžu čítať dospelí a následne s nimi uvedené úlohy rozoberať. Svojím spôsobom Dvojbodka vypĺňa miesto na pomedzí nových médií a tradičného vzdelávania. Je dôkazom, že tieto dve sféry v 21. storočí môžu a aj musia kráčať ruka v ruke a nachádzať spoločnú reč. Deti tak či onak pri počítačoch trávia svoj čas. Je na nás, aby sme im umožnili nachádzať na webe pre nich zaujímavé a podnetné veci. Možno sa veľkým i malým čitateľom tematicky zamerané príbehy o ekológii, galérii, pečení, dopravných pravidlách, rastlinách i živočíchoch, športovom duchu, kde hlavnou hrdinkou je komická postavička Baba Jaga, zídu aj na rozhraní formálneho a neformálneho vzdelávania. Učitelia môžu inšpirácie využívať na hodinách a vychovávatelia ich môžu zakomponovať do výchovného procesu.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs