VÝZVA: Krátka humoristická divadelná forma Ježko PADINA 2016

29.feb 2016

VÝZVA: Krátka humoristická divadelná forma Ježko PADINA 2016

Na základe iniciatívy, ktorá vznikla na podujatí Živé noviny v Padine v roku 2015, Dom kultúry Michala Babinku v Padine a NVU Hlas ľudu v Novom Sade usporiadajú prehliadku krátkej humoristickej divadelnej formy 30. apríla a 1. mája 2016 v Padine.

Organizátorov k tomuto činu podnietila skutočnosť, že v našich prostrediach sa inscenujú krátke humoristické scénky alebo i scénky či vystúpenia v rámci väčších predstavení tak domácich ako i zahraničných autorov, v trvaní nie menej ako 10 minút a viac ako 15 minút, ktoré sa môžu na scéne prezentovať i samostatne ako osobitný celok. V nich môžu na špecifický a jedinečný spôsob prísť do výrazu herecké kvality ich protagonistov a to aj cez improvizáciu. Pritom inscenovanie týchto krátkych divadelných foriem si nevyžaduje početný herecký súbor, ani náročnú scénografiu.

Okrem profesionálnych hercov a hercov ochotníkov, ktorí už majú divadelné skúsenosti, takáto divadelná forma umožňuje na scéne sa vyskúšať i ďalších občanom a občiankam, ktorí majú herecké vlohy alebo inklinujú k humoru, ale pre nedostatok voľného času sa nemôžu angažovať v príprave veľkých divadelných predstavení. V každom prostredí, v menšom i vo väčšom sú ľudia, ktorí na špecifický, jedinečný a humorný spôsob vedia lepšie predniesť v spoločnosti vtip, anekdoty, príhody či udalosti z každodenného života.

jezkoonline

Zvlášť je dôležité, že v príprave takýchto krátkych divadelných foriem netreba angažovať režiséra, kostyméra, scénografa a ďalšiu sprievodnú technickú výpravu, bez ktorých veľké divadelné projekty nemožno realizovať. Tu stačí iba talent a nápad.

Určená je humoristická forma bez spresnenej témy, teda možno spracovať diania zo života všetkých spoločenských vrstiev, zo všetkých oblastí života, zo všetkých vekových skupín a to znamená, že sú tieto scénky určené všetkým divákom. Pritom nezabúdajme, že humor aj lieči, pôsobí antidepresívne, čo je v dnešnom súčasnom a uponáhľanom živote všetkým nevyhnutné.

Rovnakým spôsobom, ale prostredníctvom KARIKATÚRY, ako špecifického spôsobu výtvarného prejavu, ponúkame vyjadriť sa nielen umelcom a výtvarným tvorcom, ale všetkým záujemcom, ktorí inklinujú k akýmkoľvek výtvarným technikám. Na formáte A4 alebo B3 môžu vyjadriť svoj humoristický a výtvarný talent.

Najlepšie karikatúry budú odmenené a zverejnené v Hlase ľudu.

Prihlášky na súbeh JEŽKO karikatúra a JEŽKO prehliadka krátkych humoristických divadelných foriem treba zaslať do 15. apríla 2016 a tlačivá na prihlášku si môžete prevziať na TU a TU, ale aj na  www.mzpadina.netwww.rtvok.com.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs