Šesť súbehov na projektové financovanie mediálnych obsahov

29.feb 2016

Šesť súbehov na projektové financovanie mediálnych obsahov

IMAG2074_1Ministerstvo kultúry a informovania vypíše zajtra (1. marca) šesť súbehov na projektové financovanie v oblasti informovania. Na financovanie týchto obsahov ministerstvo vyčlenilo 262 miliónov dinárov.

Vypísané budú súbehy na spolufinancovanie projektov výroby mediálnych obsahov v oblasti verejného informovania v roku 2016; na spolufinancovanie projektov, ktoré sa realizujú cez elektronické médiá so sídlom na území pokrajiny Kosovo; na spolufinancovanie projektov v oblasti verejného informovania osôb s invaliditou, ako aj na spolufinancovanie projektov organizovania a účasti na odborných a vedeckých zhromaždeniach, ako aj zveľaďovania profesionálnych a etických štandardov v oblasti verejného informovania.

Právo uchádzať sa o prostriedky majú vydavatelia médií, ktoré sú zapísané v Registre médií Agentúry pre hospodárske registre, ako aj právnické osoby, respektíve podnikatelia, ktorí sa zaoberajú výrobou mediálnych obsahov s dôkazom, že financovaný mediálny obsah bude realizovaný v médiách, ktoré sú zapísané v Registre médií.

Súbehy budú zverejnené v denníku Politika, ako aj na stránke Ministerstva kultúry a informovania.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs