SNEMOVALI PADINSKÍ POŽIARNICI: V uplynulom roku bolo sedem požiarov

28.feb 2016

SNEMOVALI PADINSKÍ POŽIARNICI: V uplynulom roku bolo sedem požiarov

Včera večer v miestnostiach Dobrovoľného požiarnického spolku Padina snemovali tamojší požiarnici.

Výročné zhromaždenie svojou prítomnosťou poctili aj hostia, predstavitelia obce Kovačica, domácich spolkov, tiež zo Zreňaninu, dobrovoľných požiarnických spolkov z Kovačice, Dolova, Aradáča, Kysáča, Crepaje, Idvora, Debeľače, Uzdina, Samoša, z Požiarnicko-záchranárskej jednotky MVV Srbska, oddelenia v Kovačici a iní.

Členovia spolku sú veľmi hrdí na dorast

Členovia spolku sú veľmi hrdí na dorast

Na výročnom zhromaždení Ján Žolnaj, predseda Dobrovoľného požiarnického spolku Padina podal správu o realizovaných akciách v uplynulom roku, vyjadrujúc spokojnosť s náborom dorastu, z ktorého 16 pionierov (po prvýkrát v dejinách padinského požiarnictva) v rámci Požiarnického zväzu Srbska zložili skúšku a získali titul pionier –požiarnik. Pri tejto príležitosti skúšky absolvovali aj štyria dospelí hasiči.

V uplynulom roku, okrem pravidelných činností a akcií, padinskí požiarnici nadviazali aj cezhraničnú spoluprácu a účinkovali na prehliadke požiarnikov na Slovensku, v dedine Sása.

V správe o realizovaných činnostiach veliteľ DPS Padina Ondrej Mihálek podčiarkol, že v uplynulom roku  sedemkrát zasahovali v požiaroch, kde im v akciách nezištnú pomoc poskytli aj členovia profesionálnej jednotky z Kovačice.

Okrem toho DPS v uplynulom roku v spolupráci s predstaviteľmi Vatro-inženjering zo Zreňaninu úspešne zdolal tradičnú predžatevnú akciu, v ktorej zozbierali a preverili 178 hasiacich prístrojov.

Keď ide o plán a program práce DPS na bežný rok aktivity a činnosti sa nebudú podstatne líšiť, podobné budú tým už zrealizovanými v uplynulých ročníkoch.

Po pracovnej časti zasadnutia nasledoval príležitostný program, v ktorom vystúpili členovia novozaloženého DFS Padinčanček v čele s vedúcou Katarínou Petrášovou a kamarátenie spestril aj hudobník Vladimír Hudec.

                                                                                                                                                                  Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs