Lužanky majú za sebou úspešný rok

28.feb 2016

Lužanky majú za sebou úspešný rok

Nataša Rojková, predsedníčka spolku, je spokojná s výsledkami

Nataša Rojková, predsedníčka spolku, je spokojná s výsledkami

Vo včerajších podvečerných hodinách v Dome kultúry v Lugu bolo rušno. Predstaviteľky až 14 ženských spolkov sa tu zhromaždili iba s jedným zámerom – spolu s hostiteľkami – členkami Slovenského spolku žien Usilovné včielky osláviť ich prvý rok úspešnej práce.

Predsedníčka spolku Nataša Rojková pripomenula, že práve 28. februára 2015 založili svoj spolok, avšak aktívne boli aj prv, než ho oficiálne založili. „V minulom roku sme v spolupráci s Kultúrno-umeleckým spolkom Mladosť  zorganizovali večierok Spievanky, spievanky, Zimu s knihou, zúčastnili sme sa na festivaloch Zlatá brána, Tancuj, tancuj…, na Slovenských národných slávnostiach, prítomné sme boli aj na výstavách v Suseku, Čerevići, Banoštore, Rakovci, Brazilii a zúčastnili sme sa aj v nahrávaní televízneho vysielania Dodati život godinama,“ jedným dychom napočítala predsedníčka Rojková a vyjadrila spokojnosť s prvým rokom, ktorý je za nimi.

Pomaly sa chystajú aj na Veľkú noc

Pomaly sa chystajú aj na Veľkú noc

Pre Lužanky bol úspešný aj konkurz Pokrajinského sekretariátu pre rodovú rovnosť, kde získali 50-tisíc dinárov, ktoré využili na kúpu tanierov, ako aj na organizovanie včerajšej oslavy.

Keď ide o plány na nadchádzajúce obdobie aj v tomto roku plánujú spolu s Kultúrno-umeleckých spolkom Mladosť zorganizovať podujatie V lipovom chládku a medovom sládku, plánujú mať aj svoju etno izbu, ako aj výlety do banátskych a báčskych dedín.

Aktivity spolku pochvaľuje aj Viera Miškovicová, prededníčka ASSŽ

Aktivity spolku pochvaľuje aj Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ

Počas minulého roku si rozvili úspešnú spoluprácu so spolkami z Beočinskej obce, ako aj zo slovenských dedín. Podporiť ich oslavu prišli členky združení z Báčskeho Petrovca, Bingule, Hložian, Kysáča, Vrdnika, Beočina, Rakovca, Brazilie, Čerevića…

Viera Miškovicová, predsedníčka spolku žien Slovenka v Hložanoch, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Asociácie slovenských spolkov žien, pochválila iniciatívu, aby aj v Lugu existoval spolok žien, ako aj ich aktivity, ktorými sa môžu pochváliť.

K oslave nainštalovali aj výstavu

K oslave nainštalovali aj výstavu

„Príjemne ma prekvapilo, že spolok má vyše 30 mladých žien, čo je už veľmi zriedkavé vidieť v iných slovenských prostrediach aj s väčším počtom slovenského obyvateľstva. Lužanky sa dlho priprávali, ale teraz to robia z duše a vidno, že majú z toho pôžitok,“ podotkla Miškovicová a avizovala výročné zhromaždenie Asociácie slovenských spolkov žien, ktoré bude 2. apríla v Hložanoch, ako aj realizáciu dielne tkania a štikuvania, ktorá bude organizovaná pre všetky spolky a to v septembri, respektíve v októbri v Starej Pazove. Ako poznamenala, ubytovanie a cestovné trovy bude hradiť asociácia.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs