Schválili rozpočet Nového Sadu

28.dec 2018

Schválili rozpočet Nového Sadu

Výborníci Zhromaždenia mesta Nový Sad na včerajšom zasadnutí väčšinou hlasou schválili rozpočet na rok 2019.

Plánované je, že rozpočet bude vynášať bezmála 26 miliárd, presnejšie 25 963 389 927 dinárov. Ako povedal Miloš Vučević, primátor Nového Sadu, rozpočet je sociálne zodpovedný a rozvojový. Najdôležitejším ukazovateľom dobrých ekonomických pohybov v Novom Sade, podľa mienky primátora, je skutočnosť, že je rozpočet na rok 2019 o 7,8 percenta, čiže o 1,6 miliardy vyšší v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2018.

Keď ide o štruktúru rozpočtu, M. Vučević povedal, že je vybalansovaný medzi kapitálovými a sociálnymi investíciami. Plánované je 31,5 percenta z rozpočtu usmerniť na kapitálové projekty. Primátor medziiným vyzdvihol, že sa zvýšilo aj investovanie do vzdelávania a kultúry. V nasledovnom školskom roku mienia po prvýkrát všetkým prvákom kúpiť učebnice a zabezpečili prostriedky aj na odmenu najlepších 50 žiakov v Novom Sade. Tiež na subvencovanie pobytu v súkromných škôlkach pre 2 800 detí, čo je o 300 viac než tohto roku.

Opoziční výborníci kritizovali niektoré aspekty rozpočtu a časť výborníkov z opozičných lavíc opustila zasadaciu sieň.

Na včerajšom, ináč 12 hodinovom zasadnutí, schválili 82 bodov rokovacieho programu. Okrem rozpočtu, ktorý bol v stredobode pozornosti, najviac bodov sa vzťahovalo na programy a plány práce mestských podnikov a ustanovizní v roku 2019. Medziiným schválili i Program práce Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs