Zasadal staropazovský lokálny parlament

29.dec 2018

Zasadal staropazovský lokálny parlament

Včera sa v Starej Pazove uskutočnilo v poradí 35. zasadnutie Zhromaždenia obce. Výborníci prerokovali až 39 bodov rokovacieho programu. Najviac času a pozornosti venovali rozhodnutiu o návrhu rozpočtu Obce Stará Pazova na rok 2019.

Týmto rozhodnutím a väčšinou hlasov výborníkov schválený je celkový objem rozpočtu v hodnote 4 314 472 000,00 dinárov, čo je za asi 490 miliónov viac než v bežnom roku.

V príliš čulej rozprave sa zúčastnili hlavne výborníci opozičných strán. Predseda obce Đorđe Radinović za rečníckou tribúnou okrem iného sa zmienil nielen o plánoch na nadchádzajúce obdobie, lež pozornosť venoval aj realizovaným investíciám na území celej Staropazovskej obce. Vytýčil dobrú spoluprácu s vyššími pokrajinskými a republikovými orgánmi a prejavil spokojnosť zo všetkého, čo sa uskutočnilo v roku, ktorý sa pomaly chýli ku koncu.

Najväčšiu rozpravu výborníkov zaujali tentoraz výstavba cyklistickej dráhy od bazénov v Novej Pazove do novopazovskej Ulice Miloša Obilića, výstavba parku v tejto dedine a dostavba objektu Predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove. Výborníci opozičných strán považovali „že je rozpočet na rok 2019 nereálny“ a podľa nich je „iba zoznamom pekných žiadostí“. Zdôraznili, že je dôležité investície realizovať a nie iba plánovať.

Na rokovacom programe sa tentoraz našli aj programy hospodárenia verejných podnikov na rok 2019 a opravné rozpočty finančných plánov ustanovizní a miestnych spoločenstiev.  

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs