Piate bienále slovenských výtvarníkov amatérov

29.dec 2018

Piate bienále slovenských výtvarníkov amatérov

Vernisáž 5. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku sa uskutočnila včera podvečer v Báčskom Petrovci.

Výstavné siene Galérie Zuzky Medveďovej sú obsadené s kolektívnou výstavou geometrickej abstrakcie, ktorú otvorili v minulý týždeň. Preto túto ďalšiu kolektívnu výstavu presunuli do priestorov Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Tuná inak zvyčajne aj vystavujú svoje umelecké práce členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Vernisáž

Keďže organizátorom tohto podujatia je Múzeum vojvodinských Slovákov, kam patrí aj Galéria Zuzky Medveďovej, prítomným na vernisáži sa zoskupeným návštevníkom prihovorila a privítala ich Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka múzea. Osobitne privítala pokrajinského poslanca a práve toho dňa v Báčskom Petrovci zvoleného podpredsedu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Pavla Surového a predsedníčku Výboru pre kultúru NRSNM Annu Čapeľovú. Prízvukovala, že sa im v práve končiacom roku podarilo zorganizovať až osem výstav.

Hudobným občerstvením na otvorení výtvarníckej výstavy bol profesor Michal Struhár a jeho detský zmiešaný orchester, ktorý zahral niekoľko nacvičených piesní.

Autorom expozície je Vladimír Valentík, kurátor výstavy. Vo svojom príhovore potencioval, že sú tohto roku na bienále slovenských výtvarníkov amatérov predstavení dvadsiati autori z ôsmych prostredí. Sú to Selenča, Pivnica, Kysáč, Petrovec, Hložany, Kulpín, Kovačica a Padina. A že sa kontinuita zachováva.

Tohto roku na bienále slovenských výtvarníkov amatérov svoje práce vystavujú Juraj Berédi, Zuzana Ferková, Branislav Galamboš, Zuzana Gašparovská, Miro Horvát, Anna Kňazovicová, Daniel Kopčok, Samuel Legíň, Anna Liptáková, Ján Miškovic, Anna Nosálová, Mária Páliková, Zuzana Pudelková, Mária Sláviková, Anna Struhárová, Mária Struhárová, Anna Tótová, Vlasta Triašková, Aleksandra Valenta-Králiková a Milan Vereš.

Česť otvoriť 5. bienále slovenských výtvarníkov amatérov v Srbsku sa dostalo Dr. Zvonimírovi Pudelkovi. U dvadsiatich autoroch a na dvadsiatich prácach pobadal široké spektrum umeleckého prejavu a vyjadrenia, či už cez materiál, techniku, alebo žánrové výjavy. Všimol si, že expozíciu tvoria práce už či klasickej kresby ceruzou, cez akryl na plátne, olej na plátne, až po kombinované techniky. Žánrovo je to tiež rôznorodo – od figurálneho znázornenia, cez zátišia, krajinky a hyperrealizmus. „Posúva sa to až po jemnú abstrakciu. Na väčšine obrazov dominuje silná farebnosť,“ povedal Pudelka predtým ako výstavu vyhlásil za otvorenú.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs