Štefanský program a jubileum kulpínskeho Zvolena

27.dec 2018

Štefanský program a jubileum kulpínskeho Zvolena

V preplnenej sieni Domu kultúry v Kulpíne včera večer odznel tradičný koncoročný Štefanský program Kultúrno-umeleckého strediska Zvolen, ktorý oslávil zároveň krásne jubileum – 70. výročie.

Ako uviedla moderátorka Viera Dorčová-Babiaková v citáte z referátu Jána Kopčoka-Úču sa uvádza, že prvé stopy vtedy Slovenského kultúrno-osvetového spolku Zvolen siahajú až do roku 1948 a ako prvý predseda spolku sa uvádza Ján Hlaváč.

Bohatým programom sa predstavili Zvolenovci. V stredisku pôsobia tanečné, spevácke a tiež divadelné sekcie. Najpočetnejší členovia sú deti.

Predstavila sa najmladšia skupina s tancami a tiež hostia zo spolku Mitropolita Stefana Stratimirovića z Kulpína. Zaspievali aj sestry Marcela-Lea a Maja Zimanové. Medzi deti prišiel dedko Mráz a keď mu dokázali, že vedia pekne recitovať, dostali novoročné balíky.

Humorné divadelné scénky z aktuálneho dedinského života zahrali starší herci a tanečníci KUS Zvolen a rozveselili a rozosmiali obecenstvo. Sólo spevom sa v programe predstavili speváčky: Andrea Šimová, Andrea Koruniaková z Kulpína, potom kulpínske rodáčky Maja Levarská a Elena Demrovská, členka zboru Musica viva, ktorý tiež zaspieval pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

Záverom programu boli spomenuté aj tohtoročné úspechy divadelníkov s predstavením Konečná stanica, tiež speváčok, ktoré sa zúčastnili festivalov v Pivnici a v Selenči – Andrea Šimová a Andrea Koruniaková a mladučké sestry Zimanové na festivale v Kovačici.

Najstarší tanečníci Zvolena tancovali temperamentné choreografie Zoroslava Zimu. Spevákom a tanečníkom hral orchester pod vedením Miloslava Kardelisa z Kysáča. Oslavný program strediska Zvolen koncipoval Zoroslav Zima a konferansu mala na starosti Viera Dorčová-Babiaková. Javisko upravil Miro Horvát a zvuk mal na starosti Petar Arsenović.

Tradičné kultúrne podujatie KUS Zvolen podporili Obec Báčsky Petrovec, MS Kulpín, MOMS v Kulpíne a viacerí súkromní podnikatelia.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs