Odznel 20. Štefanský koncert

27.dec 2018

Odznel 20. Štefanský koncert

Včera na Štefana v kovačickom kostole sa uskutočnil tradičný v poradí 20. jubilejný Štefanský koncert.

Zmiešaný cirkevný spevokol

Úvodom sa prítomným prihovoril farár Martin Bajza, vedúci cirkevného zboru Kovačica II, ktorý zaželal všetkým príjemné chvíle v atmosfére druhého vianočného sviatku. Zároveň, počas podujatia zaujal prítomných zaujímavosťami z dejín vianočného stromčeka a vianočnej piesne Tichá noc, svätá noc.

Detská besiedka

V rámci Štefanského koncertu odzneli nábožné piesne s vianočnou tematikou, ktoré predniesli zmiešaný cirkevný spevokol, členovia Detskej besiedky, ženského cirkevného spevokolu, dueto Mária Magdaléna Torňošová a Daniel Sretenović a sólistka Katarína Válovcová.

Básňami o Vianociach podujatie obohatili katechétky Zlatka Dišpiterová a Daniela Sućová. Záverom koncertu, v prednese všetkých spevokolov a najmladších účastníkov odznela pieseň Čas radosti. Príspevky cirkevníkov z ofery budú využité na opravu organu.

 

Ženský cirkevný spevokol

Pod organizáciu tohtoročného v poradí 20. ročníka Štefanského koncertu sa podpísali spoločne: SEAVC zbor Kovačica II v čele s vedúcim farárom M. Bajzom a kantorom Jánom Dišpiterom.

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs