Geometrická abstrakcia

24.dec 2018

Geometrická abstrakcia

V Galérii Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci nainštalovali novú výstavu. Nie celkom každodennú. Pomenovanie tejto kolektívnej výstavy je Geometrická abstrakcia vo výtvarnom umení vojvodinských Slovákov – výstava prác súčasných slovenských akademických výtvarníkov v Srbsku. Vernisáž sa uskutočnila včera večer v GZM.

Na tejto kolektívnej výstave sú zohľadnené a predstavené diela šiestich našich profesionálnych výtvarníkov. So svojimi umeleckými prácami sú zastúpení Mira Brtková (posthumne), Jozef Klátik, Rastislav Škulec, Marijan Karavla, Daniela TriaškováEmília Valentíková.

Autormi výstavy sú Sava Stepanov a Vladimír Valentík.

Prítomných v nedeľný podvečer pod strechou galérie privítala Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov.

Výtvarný kritik a kunsthistorik Sava Stepanov už dlhý rad rokov sleduje aj profesionálnu výtvarnícku scénu umelcov Slovákov vo Vojvodine. Prichystal im aj niekoľko výstav a napísal aj nosné texty k monografiám o našich maliaroch (Gašková, Pop).

Spoločná črta

Teraz prišiel na ideu, keďže mu je abstrakcia u výtvarníkov blízka, zoskupiť na jednej výstave autorov z našich radov, ktorý sa venujú tejto poetike ako spôsob vyjadrovania sa vo svojom výtvarnom prejave. Preto do expozície tejto výstavy zaradil troch autorov, ktorý sa celoživotne vyjadrujú cez abstraktné geometrické tvary. Sú to Brtková, Klátik a Škulec. K nim priradil aj troch mladších autorov – Karavlu, Triaškovú a Valentíkovú, ktorí sa poberajú ich stopami, alebo časť svojej tvorby zobrazili touto geometrickou abstrakciou, už či v grafike, či maľbe.

Druhý zo spoluautorov výstavy, Vladimír Valentík, zdôraznil, že ide o neobvyklú výstavu. Tematické výstavy v GZM už síce mali niekoľko (akt, portrét, Sťahovanie Slovákov,…), ale výstavu tohto druhu už v takmer tridsaťročnej histórii galérie ešte nemali.

Práve táto výstava, podľa jeho slov, je podnetom aj k ďalším kolektívnym výstavám výtvarných poetík súčasných vojvodinských profesionálnych umelcov.

V hudobných predeloch sa prítomným predstavila huslistka Marína Cerovská, žiačka štvrtého ročníka strednej Hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade so skladbami Johana Sebastiána Bacha. Výstavu otvoril predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs