Dialógy o tom podstatnom

23.okt 2013

Dialógy o tom podstatnom

Zo stretnutia ministrov Čaploviča a Udovičića

Zo stretnutia ministrov Čaploviča a Udovičića

K  PRIATEĽSKEJ A PRACOVNEJ NÁVŠTEVE MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Doc. PhDr. DUŠANA ČAPLOVIČA, DrSc., V SRBSKU

Tie naše bilaterálne, históriou potvrdené a priateľstvom  spevnené, vzťahy sa neúprosne hýbu vpred. Tempo im udáva rozvetvená politická, kultúrna a iná spolupráca Belehradu a Bratislavy, ktorej podoby  sú šité nielen  na mieru vzájomných potrieb, ale i tejto európskej doby. Presne mesiac po septembrovom pobyte podpredsedu  vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v Belehrade, 20. októbra  na priateľskú a pracovnú návštevu Srbska zavítal  slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Aby počas veľmi intenzívneho a neveľmi dlhého  pobytu od nedele popoludní do utorku večer,  mal celý rad stretnutí s predstaviteľmi ôsmych našich prostredí, mnohých škôl, podujatí a inštitúcií, ako aj nanajvýš významné rokovania s rezortnými kolegami: ministrom osvety, vedy a technologického rozvoja Srbska prof. Dr.Tomislavom Jovanovićom v pondelok, taktiež s ministrom mládeže a športu Vanjom Udovičićom v Belehraded, a predsedom pokrajinskej vlády Bojanom Pajtićom, vedením NRSNM v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou v utorok v Novom Sade…Všetky sa konali v duchu diplomaticko-štátnických  slov vyslovených pri rôznych dvojstranných príležitostiach a stretnutiach: sme svoji, sme si blízki, rozumieme si, vieme a chceme si pomôcť.

Minister Tomislav Jovanović

Minister Tomislav Jovanović

– Som veľmi rád, že som mal možnosť rokovať s obidvoma ministrami, lebo sme sa dohodli, že budeme na konkrétnych projektoch v budúcnosti spolupracovať, že tu spoluprácu zaktivizujeme, čo sa nebude týkať len tej všeobecnej medzi Srbskou republikou a Slovenskou republikou…podotkol v utorkovom vyhlásení pre Hlas ľudu  vysoký hosť zo Slovenska Dušan Čaplovič. V ďalšom exkluzívnom vyhlásení pre náš týždenník, jeho hostiteľ minister Tomislav Jovanovic vyzdvihol, že náplňou rozhovorov s kolegom zo Slovenska boli možnosti zveľadenia vynikajúcej spolupráce, najmä v oblasti vzdelávania a vedy, čo treba chápať ako významnú skúšku, keďže v týchto oblastiach  máme so Slovenskom mnoho styčných bodov.

– Myslím si, že tam kde je Slovensko pred nami, môže nám pomôcť pri zapájaní sa do európskych procesov, kým tam, kde sme rovnoprávni, môžeme spoločne vystupovať. Napríklad v uchádzaní sa o prostriedky z  európskych fondov v záujme rozvoja a zachovania potenciálov, ktoré obidve krajiny majú. Rozdiely nás nesmú rozdeľovať, ale nás musia spájať…konštatuje minister Jovanović.

Aj na utorkovom stretnutí  Udovičića a Čaploviča, ktoré trvalo takmer trikrát dlhšie než bolo pôvodne stanovené protokolom, dvaja ministri kvitovali potrebu rozvíjať taký systém, ktorým sa bude podnecovať masové  zaoberanie sa, nielen mládeže,  neprofesionálnym a rekreačným športom. Udovičić podotkol, že sú naše športové priority jasné: starostlivosť o mládež, návrat telovýchovy do základných škôl tým pravým spôsobom, silnenie neprofesionálneho športu…Osobitne zazvučali slová ministra Čaploviča, že sú i mládež a športovci mostmi, spájajúcimi ľudí a štáty. A že máme podporu Slovenska na ceste do EÚ, v záujme rozvetvenia spolupráce vo všetkých segmentoch. Zaväzuje nás k tomu nielen mnohými spoločnými putami popretkávaná minulosť a súčasnosť, ale i vyhliadky na krajšiu budúcnosť. Úspešne stavané na pokračujúcich dialógoch o záležitostiach spoločných a najpodstatnejších.

                                              O. Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs