Divadelná premiéra v Kysáči

16.mar 2015

Divadelná premiéra v Kysáči

Ján Jambrich (Ľubo) a Svetlana Chrťanová (Júlia)

Ján Jambrich (Ľubo) a Svetlana Chrťanová (Júlia)

Herci Ochotníckeho divadla KIS Kysáč v sobotu 14. marca zahrali pred početným domácim obecenstvom komédiu Jána Chalupku Sladká päťdesiatka.

Je to hra na mieru divákov, ktorí v tento premiérový večer vyplnili sieň Kultúrno-informačného strediska do posledného miesta. Iste neoľutovali, že sa takto rozhodli stráviť sobotňajší podvečer, lebo dobrý herecký tím a kolektív OD pod vedením režiséra Jána Privizera nasmial a naladil prítomných.

Toto predstavenie možno len odporučiť ďalším divákom, lebo okrem zábavnej črty nesie v sebe aj odkaz na zamyslenie sa nad krízou stredného veku, najmä mužov, ktorí sa chcú dokázať, že sú stále príťažliví a pokúšajú sa nadväzovať vzťahy s mladšími ženami.

Elena Šranková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs