Poznáme naše práva?

16.mar 2015

Poznáme naše práva?

Štefan Varga z Kovačice
Štefan Varga z Kovačice

K MEDZINÁRODNÉMU DŇU SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁV

Ešte v roku 1962 prezident USA J. F. Kennedy vo svojej deklarácii na ochranu práv spotrebiteľov uviedol, že „všetci sme spotrebitelia“. Táto deklarácia obsahovala štyri základné práva spotrebiteľov, ku ktorým sa postupne pridávali ďalšie a dnes už po celom svete existujú celé sady zákonov zaoberajúcich sa právami a ochranou spotrebiteľov.

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa spotrebiteľských práv, ktorý je stanovený rozhodnutím Spojených národov v roku 1983, je právo spotrebiteľov na zdravé potraviny, zamedzenie propagácie nezdravého jedla pre deti a boj proti obezite detí a mládeže. Medzinárodný deň spotrebiteľských práv (15. marec) si ešte aj dnes v mnohých našich prostrediach pripomenú rôznymi akciami, prednáškami o právach spotrebiteľov.

O vlastných skúsenostiach z nákupu tovaru v obchodoch spotrebiteľ Štefan Varga z Kovačice hovorí:

Nákupné vozíky sú z roka na rok čoraz prázdnejšie (foto:www.advokatinovisad.rs)
Nákupné vozíky sú z roka na rok čoraz prázdnejšie (foto:www.advokatinovisad.rs)

– Spôsob súkromného podnikateľstva mi nie je neznámy a vždy som sa zaujímal aj o to, aké práva majú spotrebitelia, ktoré som, zdá sa mi, uplatnil veľmi dobre. Musím uznať, že nie všetci spotrebitelia poznajú svoje právo, teda alebo nie sú o tom dostatočne informovaní, alebo sa o to nezaujímajú, kým nenarazia po prvýkrát na nejaký problém. Zriedkakedy zažijem nejakú nepríjemnosť v obchode, ale zažil som aj také, na ktoré pravdepodobne ani nezabudnem. Prednedávnom som vošiel do obchodu, kde predávajú potraviny, kúpil som si tam chladené mäso zabalené vo fólii. Keď som prišiel domov a rozbalil ho, zistil som, že je nepoužiteľné. Z fólie najprv vyrazil hrozne nepríjemný zápach a neskoršie som videl, že je mäso lepkavé. V tom prípade potrebné je vrátiť výrobok späť do obchodu, a ak to predavač uzná, tak vám peniaze vráti alebo vymení za nový tovar. Z tej skúsenosti si odvtedy vždy, skôr než naložím výrobok do nákupného košíka, dôkladnejšie preštudujem etiketu so zložením a trvanlivosťou, ktorá sa nachádza na obale výrobku. Nie vždy a všetci predavači chcú uznať pokazený výrobok a ak zákazník – spotrebiteľ nie je informovaný, nevie, ktoré kroky je nutné postúpiť a zostane poškodený.

Žiaľ, žijeme v dobe, keď väčšina spotrebiteľov nekontroluje etikety na výrobkoch, častejšie dáva dôraz na cenu a nie na obsah.

Anička Chalupová

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs