MATIČIARI MALI ZRAZ V DOBANOVCIACH: Maratónske zasadnutie

15.mar 2015

MATIČIARI MALI ZRAZ V DOBANOVCIACH: Maratónske zasadnutie

Na úvod Žeľko Čapeľa predstavil život Slovákov v Dobanovciach (foto: J. Čiep)

Na úvod Žeľko Čapeľa predstavil život Slovákov v Dobanovciach (foto: J. Čiep)

Správna rada Matice slovenskej v Srbsku po prvýkrát zasadala v Dobanovciach. Svoje 25. zasadnutie SR MSS a predsedov MO MSS sa uskutočnilo v sobotu 14. marca 2015 v Slovenskom národnom dome, kde sa domáci Dobanovčania predstavili v tom najkrajšom svetle.

Matičiari absolvovali rokovací program, v rámci ktorého sa posudzovali a schvaľovali správy o činnosti MSS a finančnej správy za rok 2014, plán práce na rok 2015, diskutovali o možných porušeniach matičných stanov, ale zaujali s stanovisko o neposúvaní termínu Slovenských národných slávností a schválili aj návrhy na matičné uznania za rok 2014.

Jaroslav Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs