Miesto pre nové idey

18.mar 2015

Miesto pre nové idey

Stredisko je umiestnené v krásnej fruškohorskej prírode (Foto: www.vojvodina.gov.rs)

Stredisko je umiestnené v krásnej fruškohorskej prírode
(Foto: www.vojvodina.gov.rs)

NOVÉ TURISTICKÉ STREDISKO NA STRAŽILOVE

Počet turistov v našej pokrajine každoročné stúpa. Podľa údajov Republikového štatistického ústavu celkový počet turistov, ktorí navštívili Vojvodinu v minulom roku, je zvýšený o 7 % v porovnaní s rokom 2013 a počet zahraničných turistov je väčší o 11 %.

Stredisko, v ktorom by sa mali zrealizovať početné projekty a to iba s jedným cieľom – zvýšiť počet turistov, otvorili v piatok 13. marca. Ide o adaptované Rezortné stredisko Fruškohorsko-dunajského regiónu, ktoré sa nachádza na Fruškej hore, na Stražilove. Adaptácia strediska je spoločným projektom pokrajinskej vlády, Rakúskej rozvojovej agentúry a Európskej únie a je časťou projektu Udržateľný rozvoj turizmu Fruškohorsko-dunajského regiónu.

„Základným účelom strediska je edukácia, nové iniciatívy a projekty, ktoré sa budú realizovať v spolupráci s Národným parkom Frušká hora,“ povedal nám Ivan Ivanović, podpredseda Kemping asociácie Srbska, ktorá bola nositeľom projektu. „Rezortné stredisko nie je určené pre služby v turizme, v zmysle ubytovania či už kempujúcich, alebo iných návštevníkov, ale ako edukačné stredisko, pre nositeľov rozvoja Fruškohorsko-dunajského regiónu a všetkých iných, ktorí sú zainteresovaní o druhy edukácií, ktoré ponúka Kempingová asociácia Srbska, Národný park Frušká hora a ďalší početní partneri, s ktorými spolupracujeme.“

Stredisko je umiestnené v rekonštruovanej niekdajšej horskej chate. Projekt je hodnoty 205-tisíc eur, z čoho 160-tisíc zabezpečila Rakúska rozvojová agentúra, 20-tisíc Národný park Frušká hora, 15-tisíc Turistická organizácia Srbska a Kempingová asociácia Srbska a 10-tisíc pokrajinská vláda. Pri tejto príležitosti predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić zdôraznil, že je stredisko výsledkom dobrej dlhoročnej spolupráce pokrajinskej administratívy s Rakúskou rozvojovou agentúrou, ako aj s Európskou úniou. „Rakúsko cez svoju rozvojovú agentúru za posledných niekoľko rokov do programov rozvoja hospodárstva vo Vojvodine investovalo päť miliónov eur a toto je iba pokračovanie dobrej spolupráce, ktorá so sebou prináša nové pracovné ponuky a hospodársky rozvoj,“ povedal predseda vlády. Podľa neho krásna príroda, početné monastiere a turistické objekty činia bohatú ponuku Fruškej hory. Otvorením tohto strediska návštevníci sa nebudú kochať iba v kráse prírodného bohatstva, ale budú im umožnené aj vzdelávacie služby.

Jasmina Pániková

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs