Striebro pre Turana

18.mar 2015

Striebro pre Turana

Prehral vo finále v Šabci: stolný tenista STK Mladosť Pavel Turan (Foto: J. Pucovský)

Prehral vo finále v Šabci: stolný tenista STK Mladosť Pavel Turan (Foto: J. Pucovský)

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ ŠABCA 2015 V STOLNOM TENISE

V nedeľu 8. marca 2015 petrovskí stolní tenisti Pavel Turan, Ľudovít Kaňa a Pavel Bažík sa zúčastnili na Otvorených majstrovstvách Šabca 2015, ktoré sa uskutočnili v športovej hale Strednej ekonomicko-obchodníckej školy a za organizácie STK Lav Jevremovac.

Stolní tenisti súťažili v dvoch kategóriách – v absolútnej a vo vekovej (35 až 50 rokov). Všetci traja Petrovčania v oboch kategóriách postúpili zo skupín. Vo vekovej kategórii sa Bažík dostal medzi šestnásť najlepších, kým Pavel Turan bojoval vo finále, kde ho premohol domáci hráč Brajović. Turan obsadil druhé miesto a získal striebornú medailu.

         Samuel Medveď

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs