Divadelné oslavy nedeľné

29.aug 2016

Divadelné oslavy nedeľné

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scénky v matičnom dome: (zľava) Ján Častven, Ondrej Brna a Zuzana Častvenová

Včera, čiže v nedeľu 28. augusta prvé podujatie z ústredných osláv 150. výročia divadla v Petrovci usporiadala Matica slovenská v Srbsku.

V Dome MSS Ľudovíta Mišíka odznel program Divadelné zvukové obrázky – čítanie zabudnutých textov. Autorka Milina Florianová do tejto prechádzky dejinami divadla zaradila rozhlasové nahrávky, ale aj scénky, keď úryvky zo zdramatizovaných poviedok, ale aj divadelných predlôh predniesli herci Divadla VHV v Petrovci Zuzana a Ján Častvenovci, Katarína Melegová-Melichová, Miroslav Babiak a Ondrej Brna.

Prítomní si spomenuli nielen na známe divadlá (Zypa Cupák, Kubo, Nikolo a Nabuchodonozor…), ale aj tie menej známe a zabudnuté. Osobitné miesto v tomto spomienkovom programe dostali aj režiséri Ivan Majera, Andrej Privratský, Jaromír Grňa a Ľuboslav Majera, ako i autori dramatických i zdramatizovaných textov (VHV, Ján Čajak, Ján Čajak ml., Juraj Tušiak, Jozef Hollý, Félix Kutlík).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Workshop pre žiakov

Pre budúcich hercov a vôbec divadelných protagonistov Divadelný ústav v Bratislave v čele s riaditeľkou Vladislavou Feketeovou v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla usporiadal v podvečer workshop pre žiakov s výstavou, ktorý bolo po skončení dielne aj verejnosti predostretá.

Tvorivá dielňa mala názov Misky strieborné, nádoby výborné (ako sa rodí inscenácia) a bol to ten pravý úvod do predstavenia Štúdia 12 z Bratislavy, ktoré odznelo následne na javisku veľkej siene SVD. Workshop viedli Vladislava Fekete, Juliana Beňová a Andrea Domeová a zúčastnili sa v ňom členovia divadelnej sekcie KS v Kysáči a záujemca z Petrovca.

Presvedčivá inscenácia Misky strieborné, nádoby výborné v réžii Aleny Lelkovej oslovila divákov vo veľkej sieni SVC aj vďaka silnému hereckému tímu.

Táto inscenácia, ako i sprievodná výstava, vznikli vlani v rámci Roka Ľudovíta Štúra a pre divákov bola nielen poučná, ale i zaujímavá tým, že tu ožívajú postavy štyroch známych žien zo štúrovského obdobia – Adely Ostrolúckej, Aničky Jurkovičovej-Hurbanovej, Maríny Pišlovej-Geržovej a Antónie Sekovičovej-Braxatorisovej, ktoré sa však v reálnom živote nikdy nestretli. Okrem nich v predstavení vystupuje ako postava štúrovec Ján Kalinčiak.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs