Literárna súťaž Zorničky – do 15. novembra 2016

29.aug 2016

Literárna súťaž Zorničky – do 15. novembra 2016

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti.

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:

  1. cena 15. 000,00 dinárov
  2. cena 10. 000,00 dinárov
  3. cena 5. 000,00 dinárov

Súťaž je otvorená do 15. novembra 2016.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Literárna súťaž Zorničky.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs