Dnes zapálime prvú sviecu na adventnom venci

30.nov 2014

Dnes zapálime prvú sviecu na adventnom venci

Prvá advetná svieca horí v rodine Zuzany a Pavla Ožvátovcov v Kysáči. (Foto: E. Šranková)

Prvá advetná svieca horí v rodine Zuzany a Pavla Ožvátovcov v Kysáči. (Foto: E. Šranková)

Jedna svieca nám už horí, no ostávajú ešte tri. Tri adventné sviece a tri týždne do Vianoc.

Rozsvietenie vianočného stromčeka, zapálenie adventnej sviece je pre mnohých len časom nákupnej horúčky. Príprava na vianočné sviatky má však hlbší zmysel.

Dôležitý je predovšetkým duchovný obsah adventu. Slovo advent pochádza z latinského “adventus“ a znamená “príchod“.

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť na prvú adventnú nedeľu. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou.

Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

(Hlas ľudu)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs