DO VIENKA OSLÁV KOVAČICKÉHO OKTÓBRA 2018: Program Ochotníci svojmu mestu

15.okt 2018

DO VIENKA OSLÁV KOVAČICKÉHO OKTÓBRA 2018: Program Ochotníci svojmu mestu

V nedeľu večer sa v sieni Domu kultúry 3. októbra uskutočnil pestrý a bohatý kultúrno-umelecký program Ochotníci svojmu mestu, v ktorom kovačickí hruškári spolu so svojimi hosťmi z Nového Sadu a z Dolnej Lehoty zo Slovenska potvrdili, že s láskou a ochotou statočne zachovávajú slovenské tance a piesne a odovzdávajú ich svojim obdivovateľom a divákom na potešenie.

Spievaj že, si spievaj…na snímke je DSS a orchester pri DK v Kovačici

Pri príležitosti osláv Kovačický október 2018 – druhý víkend a 60. výročia založenia DK v Kovačici, do vienka Kovačičanom vo vyše dvojhodinovom programe na pódiu predstavilo svoje hudobno-tanečné a spevácke schopnosti zo 80 krojovaných ochotníkov, medzi ktorými boli ochotníci z domácej pôdy a ich hostia z Nového Sadu a z Dolnej Lehoty zo Slovenska. V prvej časti programu sa najprv v tanci, v ktorom im do taktu hrali kovačickí hudobníci za odborného vedenia Pavla Tomáša ml., vyzvrtali najmladší členovia Detského folklórneho súboru pri ZŠ, ktorí zatancovali tanec Ninto krajšia poriadnejšia. Svojim spevom publikum príjemne prekvapili členky Dievčenskej speváckej skupiny, ktorá pracuje v rámci Hudobno- folklórneho súboru V šírom poli hruška pri DK a sólisti Katarína Válovcová, Hana Barcová a Ján Bartoš.

Myjavský tanec v prednese šafárikovcov

Druhá časť podujatia patrila ochotníkom Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, členom Mládežníckeho folklórneho súboru, ktorí za sprievodu slovenského ľudového orchestra pod vedením Zlatka Klinovského zatancovali tri  choreografie: A keď prišli naši k vašim, Drotári idú a výstižne predviedli aj tanec z Myjavy. Svoje spevácke vlohy prezentoval aj osvedčený sólista Ivan Slávik. Neskoršie javisko patrilo Mužskej speváckej skupine Chlapi z Dolnej Lehoty, ktorí sa predstavili zmesom slovenských ľudových piesní pod vedením hudobníka Mgr. Petra Ťažkého.

Slovenské ľudové piesne v prednese MSS Chlapi zo Slovenska

V záverečnej časti programu znovu vystúpili domáci ochotníci, ktorých silným potleskom, podobne ako aj hostí, podporilo obecenstvo. Sálou sa do konca podujatia rozliehala dobrá nálada, ktorú svojim spevom spôsobili  mladé kovačické sólistky Mária-Magdaléna Torňošová, Tina Vesteková a Gabriela Feketyová, členovia Komorného zboru Skala ako i tanečníci folklórnej skupiny pri DK. Oni pod vedením choreografa Žeľka Sucháneka predviedli choreografiu Edom kováč koňa kuje.

Edom kováč koňa kuje…

 

Podujatie za finančnej podpory Obce Kovačica a domácich donátorov spoločne organizovali HFS V šírom poli hruška, kovačická ZŠGymnázium Mihajla Pupina v Kovačici. Program Ochotníci svojmu mestu moderovali a divákov svojími veselými výstupmi rozveseľovali Anička Chrťanová a Pavel Kožík – Arkáško.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs