Vyhlásili tretiu volebnú listinu

17.okt 2018

Vyhlásili tretiu volebnú listinu

Voľby do národnostných rád národnostných menšín budú 4. novembra. Členov národnostných rád v roku 2018 volia 22 menšinové spoločenstvá.

Lehota na odovzdanie listín pre priame voľby je 15 dní pred uskutočňovaním priamych volieb, čiže 30 dní pre voľby prostredníctvom elektorského zhromaždenia.

Keď ide o slovenskú národnostnú menšinu Republiková volebná komisia (RVK) na 85. zasadnutí, ktoré bolo 16. októbra 2018, vyhlásila ďalšiu, čiže tretiu volebnú listinu pre priame voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Ide o Volebnú listinu Hej, Slováci! – Michal Baláž, ktorú 16. októbra 2018 odovzdala Skupina voličov Hej, Slováci!, pre priame voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Volebná listina má 28 kandidátov a podporená je 297. právoplatne overenými vyhláškami voličov.

Na spomenutom zasadnutí schválili ešte 7 listín pre priame voľby na členov národnostných rád národnostných menšín iných menšinových spoločenstiev.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs