Dobanovčania – absolútni víťazi festivalu

26.mar 2014

Dobanovčania – absolútni víťazi festivalu

13dobNa Festivale detského folklóru, ktorý sa uskutočnil v pondelok 24. marca v Ustanovizni kultúry Palilula v Belehrade, spomedzi 20 zúčastnených spolkov SKOS Šafárik z Dobanoviec sa stal absolútnym víťazom festivalu.

Dobanovčania sa ovenčili dvomi prvými miestami v kategórii vekových skupín, prvým miestom za výstup a choreografiu, ako aj Cenou obecenstva.

Šafárikovci v novej sezóne štartovali úspešne. V nadchádzajúcom období ich očakávajú početné vystúpenia: veľkonočný koncert, vystúpenie na novosadskom kúpalisku Štrand, festival Zlatni opanak vo Valjeve, početné domáce podujatia, ako aj zájazd do Grécka.

Ž. Čapeľa  

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs