Pod lupou práca ustanovizní a inštitúcií

28.mar 2014

Pod lupou práca ustanovizní a inštitúcií

Predsedníčka NRSNM pri udeľovaní publikácie o pôsobení NRSNM

Predsedníčka NRSNM pri udeľovaní publikácie o pôsobení NRSNM

V KYSÁČI ZASADALA NRSNM

Stredobodom 19. zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vo štvrtok 20. marca v Slovenskom národnom dome v Kysáči bola práca ustanovizní a inštitúcií, ktorým je Národnostná rada zakladateľ alebo spoluzakladateľ.

V pracovnej časti zasadnutia sa robilo podľa navrhnutého rokovacieho programu, i keď Ján Paul navrhol doplnky, ku ktorým prítomní zaujali negatívne stanovisko a kritizovali i stranícke symboly, ktoré si tento člen NRSNM vyložil. Pod lupou sa potom ocitli vlaňajšia činnosť NVU a týždenník Hlas ľudu, ktoré úvodom ozrejmili riaditeľ Samuel Žiak a zástupkyňa zodpovednej redaktorky Hlasu ľudu Anna Francistyová. Kritické pripomienky Jána Paula na písanie Hlasu ľudu riaditeľ Žiak vyvrátil argumentmi. Aj podľa slov Juraja Červenáka v ustanovizni sa dobre hospodárilo. Zveľadila sa i redakčná politika a na základe toho, že prítomní jednohlasne schválili tak správy o minuloročnej práci, ako i plány na tento rok, možno uzavrieť, že mali o nich kladnú mienku.

Po prvýkrát bola na zasadnutí NRSNM aj správa o činnosti a realizácii programu práce Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci za školský rok 2012/13, keďže sú od vlani spoluzakladateľom tejto inštitúcie a aj správa o vlaňajšej činnosti a plánoch na tento rok Galérie insitného umenia v Kovačici.

O situácii týkajúcej sa Predškolskej ustanovizne Radosno detinjstvo, kam patrí Lienka v Kysáči, informovala S. Zolňanová. Dožadovali sa vraj odpovede na otázky, prečo sa do zoznamu prebytočných vychovávateľov dostávajú po slovensky vyučujúce kádre, a ako sa rozvrhujú zamestnanci do škôlky v Kysáči, ktorí nehovoria po slovensky. Mestská správa už poslala riaditeľovi PU Radosno detinjstvo list, že je potrebné poslať na skladanie lektorátu tých, ktorí pracujú v slovenských skupinách, čoho sa NR podľa zákona môže dožadovať.

 

Elena Šranková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs