S knihou od malička

30.mar 2014

S knihou od malička

Od minulého roka pivnická pobočka Knižnice Veljka Petrovića v Báčskej Palanke dostala názov Knižnica 13. októbra. Knihovníčka Zorica Vučenov vyjadrila spokojnosť s počtom členov tejto knižnice, ale aj keď sa knižničný fond v srbčine zvyšuje, nemožno to povedať i o knihách v slovenčine.

Koľko kníh je v knižnici a aká je ich štruktúra?

V spoločnosti kníh každý deň: knihovníčka pivnickej knižnice Zorica Vučenov (sprava) čitateľom vie pomôcť a poradiť

V spoločnosti kníh každý deň: knihovníčka pivnickej knižnice Zorica Vučenov (sprava) čitateľom vie pomôcť a poradiť

– Knižničný fond srbských kníh zahŕňa zo 10-tisíc kníh. Máme tu aj knihy pre dospelých čitateľov, ako aj detské knihy z rôznych oblastí. V slovenčine máme zo 3-tisíc titulov, tiež pre všetky vekové kategórie čitateľov. Dobre sme zásobení knihami povinného čítania žiakov základnej školy. No predsa sú to zväčša staršie vydania kníh. Novšie slovenské tituly nemáme. V poslednom čase sme ich dostali pred dvomi rokmi, a preto čitateľom nemôžeme vyjsť v ústrety, keď majú záujem. Snažíme sa ich zadovážiť, ale sa nám to veľmi nedarí.

 Ako je to s členmi knižnice v Pivnici?

– Môžeme sa pochváliť s pozoruhodným počtom členov. Vlani sme mali až zo 500. Z toho až sedemdesiat percent sú aktívni čitatelia. Návštevnosť našej knižnice je veľmi dobrá. Pivničania čítajú knihy, čo je naozaj chvályhodné a z roka na rok sa počet členov zvyšuje. Najviac máme školopovinných detí – teda detí do 15 rokov, ale naši členovia sú aj stredoškoláci a študenti. Máme pekný počet žien čitateliek, a to predovšetkým z radov domácich, čo je naozaj pozitívne. A aj penzisti a poľnohospodári chodia do knižnice a s radosťou si zoberú literatúru na čítanie. Knižnica v Pivnici je otvorená trikrát do týždňa, a to v pondelok, stredu a v piatok. Ostatné dva dni pracujem v susednom Despotove.

Žiaci nižších ročníkov základnej školy v Pivnici radi chodia do knižnice a prehŕňajú sa v množstve zaujímavých detských kníh

Žiaci nižších ročníkov základnej školy v Pivnici radi chodia do knižnice a prehŕňajú sa v množstve zaujímavých detských kníh

Máte pozoruhodnú spoluprácu so základnou školou; ako ju realizujete?

– O tej spolupráci sa môžem zmieniť iba pochvalne. Začnúc riaditeľkou školy, ale aj celý kolektív spolupracuje s knižnicou. Máme rôzne súbehy v knižnici – literárne a výtvarné. Ohlas detí je dobrý. Zasielajú svoje práce, a potom je ich snaha odmenená peknými darčekmi. Raz mesačne v miestnostiach knižnice usporadúvame tematické dielne. Deti prídu spolu s učiteľmi, a tu potom robíme rôzne výtvarné a kreatívne práce. K blížiacim sa veľkonočným sviatkom usporiadame pre školské deti dielňu omaľovania veľkonočných vajíčok. Deti si tak zvykajú chodiť do knižnice a trávime tu spolu v kreatívnej práci príjemné chvíle.

Aké knihy vy ako knihovníčka rada čítate?

– Veľmi rada a mnoho čítam. V podstate všetku literatúru, okrem hororu a vedeckej fantastiky. Prečítam si aj detské knihy a aj pre dospelých knihy rôznych žánrov. Od začiatku roka som prečítala už viac ako dvadsať kníh. Keď knihu prečítam, potom ju aj môžem odporučiť členom knižnice.

Katarína Gažová

 

 

 

        

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs