Dobrovoľná finančná a materiálna zbierka pre Ferkovcov z Kysáča

22.nov 2015

Dobrovoľná finančná a materiálna zbierka pre Ferkovcov z Kysáča

Foto: E. Šranková

Foto: E. Šranková

Pred týždňom v Kysáči vyhorela farma Jána Ferku, o čom informoval aj Hlas ľudu. Odhadovanú škodu vyčíslili na 240-tisíc eur.

Rada miestneho spoločenstva Kysáč na 16. mimoriadnom zasadnutí, ktoré bolo vo štvrtok 19. novembra sa rozhodla zorganizovať zbierku finančnej a materiálnej pomoci, ktorá sa koná v priestoroch MS Kysáč v dňoch 19. novembra až 4. decembra.

Občania, podniky, ustanovizne a združenia môžu pomoc osobne priniesť do miestneho spoločenstva počas pracovného času, čiže pondelok – stredu – piatok od 7,30 do 15.30,  v utorok a štvrtok od 7,00 do 12,00 a popoludní od 17,00 do 20,00 hodine.

MS Kysáč na tieto účely otvorilo žirový účet, takže finančné prostriedky, ktoré budú priamo usmernené na pomoc rodine Jána Ferku možno zaplatiť na účet  220-21-300-00567564-61 (Procredit banka).

Aj na Slovensku vyjadrujú solidaritu s Ferkovcami a organizujú dobrovoľnú finančnú zbierku pre nich.

No url attribute defined!

(Zdroj: RTV Vojvodiny)

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs