S láskou a úctou k starším

21.nov 2015

S láskou a úctou k starším

SLNEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA V PETROVCI

DSC_9692_resizeMálokedy v roku je sieň Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci tak dupkom plná, ako to býva na tradičnom programe Slnečná jeseň života, ktorý každý rok chystá Miestna organizácia Červeného kríža Petrovec so svojimi spolupracovníkmi.

Aj včera večer do siene SVD kapacity 370 miest sa zišlo azda aj 600 starých rodičov, rodičov a ostatných súrodencov detí, ktoré účinkovali v programe venovanom našim najstarším spoluobčanom.

Primeranými slovami básnika Pavla Koyša sa obecenstvu prihovorili moderátori Elena Vršková a Ivan Kováč, žiaci petrovského gymnázia a k tomu pridali aj tieto slová: Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi, poznaním a porozumením pre blaho nás všetkých. A preto slnkom sfarbujme každú spoločnú chvíľu, akou je i táto.

A potom sa to roztočilo tancami, spevom, básňami a scénkami. Na javisku sa rad-radom predstavili deti od tých najmladších po staršie.

DSC_9697_resizeDeti najlepšie vedia oceniť starorodičovskú lásku, pohladenie a ich účasť pri spoločných hrách. Na znak vďaky a úcty  darček plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobia im venovali deti z predškolskej ustanovizne Včielka pod vedením učiteliek Boženy Levárskej, Tatiany Spevákovej, Anny Mučajiovej, Jasny Struhárovej, Anny Hasíkovej a Alenky Pavelovej.

DSC_9713_resizeSvoju aktivitu už dlhšiu dobu prejavujú aj deti z detskej besiedky Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi, s ktorými pracujú katechétky: Anna Stracinská, Tatiana Zajacová, Danuša Tordajiová a Anna Speváková a tiež si nenechali ujsť toto milé stretnutie a predstavili sa nábožnými piesňami a básňou.

Žiaci Základnej školy Jána Čajaka sme uvideli v štyroch programových kapitolách. Na úvod vystúpili členovia mladšej tanečnej skupiny Nezábudky, ktorú majú  na starosti Zuzana Fabianová a Mariana Topoľská. Chór Základnej školy sa pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej predstavil niekoľkými skladbami. V podaní recitátorky Sáry Gajinovovej, žiačky 7. ročníka, ktorú nacvičila Branislava Bukvićová, odznela báseň Sergeja Jesenina. Nato sa nadviazali druháci so žartovnými scénkami a perličkami z každodenného žiackeho života. Nacvičila ich učiteľka Danka Nakićová.

DSC_9739_resizeHudobná škola Josipa Slavenského roky úspešne vychováva hudobný a spevácky dorast. Tentoraz sa tiež predstavili zaujímavými piesňami.

Tretia časť programu patrila skupine dievčat, ktoré sa venujú rytmike – nacvičili ich učiteľky Jana Gániová, Jarmila Durgalová a Viera Šusterová a tento roztancovaný bod dokončili džezové baletky tanečného štúdia Diny Miklićovej.

DSC_9754_resizeNa záver tejto časti gitarové kvinteto Základnej školy Jána Čajaka pod vedením Samuela Kováča dalo skvelú bodku za programovým blokom, ktorý mala na starosti Základná škola Jána Čajaka.

Deti a dorast Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina pripravili rôznorodú zmes spevov a tancov. Spevácka skupina pod vedením Miliny Sýkorovej sa predstavila zmesou piesní, skupina najmladších tanečníkov pod vedením Daniely Legíňovej-Sabovej sa tiež predstavila ďalšou choreografiou. Potom zmes ľudových pesničiek zahral a zaspieval orchester Michala Struhára a stredná tanečná skupina Petrovskej družiny si zatancovala tanec, pod choreografiu ktorého sa podpísal Pavel Paulíni.DSC_9775_resize

Organizáciu tohto podujatia mali na starosti: Tatiana Cerovská, Anna Bakošová, Jarmila Pantelićová a Annamária Boldocká-Grbićová, ktorá vypracovala i scenár programu.

Záverom takmer dvojhodinového programu, v ktorom účinkovalo azda aj 200 detí, svojim spoluobčanom popriali jeseň plnú plodov, pokojnú a slnkom vyplnenú, akou veria, že bude i spomienka na túto spoločnú slávnostnú chvíľu.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs