Šafárikovky prezentovali nové cédečko

22.nov 2015

Šafárikovky prezentovali nové cédečko

Členky speváckej skupiny

Členky speváckej skupiny

V sieni SKC P. J. Šafárika v Novom Sade dnes prezentovali nové cédečko dievčenskej speváckej skupiny po názvom Starala sa moja mať.

V poradí druhé cédečko obsahuje 12 slovenských ľudových vojvodinských piesní, ktoré pre túto príležitosť vybrala predsedníčka SKC P. J. Šafárika Katarína Mosnáková-Bagľašová. Umeleckou vedúcou bola Tatiana Jašková, ktorá mala na starosti aj úpravu piesní, a spolu s Darkom Vargom sa postarali aj o hudobnú réžiu.

Samozrejme, nemožno neuviesť mená speváčok, ktorými sú: Anna Brtková-Valentová, Tatiana Jašková, Andrea Lomenová, Aneta Lomenová, Andrea Múdra, Vierka Marčoková-Cerovská, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Kristína Sabadošová a Daniela Tereková.

Frekventanti tohtoročného seminára

Frekventanti tohtoročného seminára

Ako uvideli na obálke, ktorú spestruje maľba insitného maliara Jána Glózika, vydanie cédečka finančne podporili Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dnešný podvečer nepatril iba ženskej speváckej skupine. V programe sa zúčastnili aj členky ženskej speváckej skupiny Zornička a záverom večierka ohodnotili aj tretí Fujarový seminár, ktorého sa tento raz zúčastnilo 10 nádejných fujaristov. Seminár mal aj v tomto roku na starosti lektor a fujarista Ján Šimiak z Očovej, ktorý sa o semináre a frekventantoch zmienil pozitívne. Všetci zúčastnení dostali ďakovné listiny a štyria najlepší fujaristi, ktorými sú Branislav Kováč, Ivan Slávik, Janko Mravík a Juraj Súdi, sa na budúci rok zúčastnia na Celoslovenskej prehliadke fujaristov v Korytárkach.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs