20 predpovedí na nadchádzajúcich 20 rokov podľa Fast Company

24.nov 2015

20 predpovedí na nadchádzajúcich 20 rokov podľa Fast Company

Fast Company ako popredná svetová podnikateľská a mediálna značka s redakčným zameraním na inovácie v oblasti technológií, etickej ekonomiky, vodcovstva a dizajnu v tomto roku oslavuje 20. výročie založenia.

Oslavujú ho netradične – zverejnením 20 predpovedí, ktoré prinesú rýchle zmeny v spoločnosti v nadchádzajúcich 20 rokov, ktorých hnacím motorom sú každodenné technické, technologické, digitálne a komunikačné novinky.

Ide iba o predvídania redaktora Fast Company Roberta Safiana, takže treba mať na zreteli, že každá z nich obsahuje limity a domnienky. Ak ich pozorujeme ojedinele, predpovede nie sú šokujúce. V prípade, že ich vnímame ako kombináciu, vykreslí sa nám zajtrajšok, v ktorom je práca ešte stále osobná, počítače sú spoločenské, a vedomosti sú silou. A v takej budúcnosti sa pravidlá pre úspech neustále menia.

 

Jedna z titulných strán magazínu Fast Company

Jedna z titulných strán magazínu Fast Company

Safian predvída, že rýchlosť zvíťazí nad perfekcionizmom aj v oblasti podnikateľstva, keďže už teraz je prítomný trend neustálych predefinovaní podnikateľských modelov, nových iniciatív, neustáleho zveľaďovania (od Facebooku, Amazonu, Googla po Netflix).

Vraj Mark Zuckerberg bude lídrom, čo ani nie je ďaleko od pravdy, keďže i keď ešte stále má tzv. baby face, jeho bohatstvo sa vyčísľuje na 30 miliárd dolárov. Tento údaj spolu s faktom, že sa 31-ročný muž aj ďalej učí, prakticky zaručuje, že sa z neho  stane základný kameň ekonomickej a kultúrnej evolúcie v nadchádzajúcom desaťročí.

Mark Zuckerberg (Foto: www.fastcompany.com)

Mark Zuckerberg (Foto: www.fastcompany.com)

Nositeľka Nobelovej ceny za mier za rok 2014 Malala Yousafzai má predsavzatie nielen prebúdzať povedomie o potrebe vzdelávania mladých dievčat, ale aj zakladať školy, ktoré budú mať trvalý vplyv na uvedenú oblasť. Preto jedno z predvídaní Fast Company hovorí o tom, že Malala bude budovať, kým z druhej strany veľký svetový podnikateľský magnát Elon Musk bude inšpirovať v boji o zelenšiu planétu prostredníctvom trhových riešení.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai

Safian predvída aj pozitívny vplyv rozvoja technológie na ľudský stav a zdravie a situáciu, v ktorej digitálne nástroje odomknú príležitosti pre všetkých, čím sa zníži trend nerovnoprávnosti v oblasti podnikateľstva, ale aj vzdelávania a pod.

Nadchádzajúce desaťročia prinesú digitálnu demokraciu – aktuálne bude elektronické hlasovanie na voľbách – tzv. e-voting. Nevieme si však predstaviť takýto systém hlasovania v našej krajine, keďže kupovanie hlasov, biele lístky atď. pustilo hlboké korene do nášho politického života.

Foto: www.financialtribune.com

Foto: www.financialtribune.com

Fast Company predvída aj rozmach rozmanitostí, novú generáciu pracovníkov, ktorú bude viacej motivovať tzv. engaged práca, čiže práca s misiou než peňažná odmena.

Keď ide o podnikateľskú oblasť, nadchádzajúcich 20 rokov by nemalo byť prajných pre všetkých – jednoducho: nie všetci vlastníme „podnikateľský“ gén, a budúcnosť nám poskytne príležitosť, aby sme si to aj uvedomili. Vraj Čína a India ako vzmáhajúce sa ekonomické sily budú čoskoro dominantné, a dokonca budúcnosť by mohla priniesť svet bez peňazí, ale iba bez tých v hotovosti.

Okrem toho, predvída sa aj nezastaviteľnosť v DNA a genetických výskumoch, písanie nových lekárskych učebníc, zdravšia strava, empatia ako ústredná vlastnosť ľudí a vraj všetci budeme ako jedna rodina.

Zaujímavá budúcnosť na nás čaká – len sa jej dočkať a využiť ju pre dobro ľudstva, a poučiť sa z minulosti a – súčasnosti, ktorá už zajtra bude minulosť.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

No url attribute defined!
(Zdroj: www.advexon.com)
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs