Protestná jazda vojvodinských poľnohospodárov

24.nov 2015

Protestná jazda vojvodinských poľnohospodárov

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Vojvodinskí poľnohospodári dnes začali protestnú jazdu na traktoroch smerom k Belehradu. Týmto spôsobom poľnohospodári prejavujú nespokojnosť s navrhnutými výmenami Zákona o poľnohospodárskej pôde.

Niektorých poľnohospodárov zastavila polícia a znemožnila ich pokračovať v jazde, zatiaľ čo sa zhruba 30 poľnohospodárom z Novej Crnji  poľnými cestami podarilo vyhnúť sa polícii.

Dnešným oznámením pre médiá Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo žiada, aby sa stiahol Návrh zákona o výmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde a aby sa začalo s vypracovaním nového zákona.

Ako uvádzajú Ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska v čele so Snežanou Bogosavljevićovou-Boškovićovou ignorovalo početné sugescie a pripomienky na Návrh zákona o výmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde, o ktorých sa vyjadrili počas a po verejnej rozprave. Sugescie a pripomienky sa vzťahovali na ochranu, reguláciu, používanie a obrat poľnohospodárskej pôdy.

Pripomínajú, že Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo upozorňoval na neprijateľnosť početných riešení, akým je aj „prednosť prenájmu“, čiže možnosť, aby sa výlučne právnickým osobám prenajalo 30 % štátnej pôdy na 30 rokov. „Ak zákon bude schválený v takej forme, veľkú škodu utrpia poľnohospodári vo Vojvodine a iných krajoch Srbska. Pokrajinská vláda stanovila a Zhromaždenia AP Vojvodiny schválilo 6 amendementov k Návrhu zákona,“ uvádzajú v oznámení.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs