Slovenčina ako hračka – Pojmové mapy zo slovenského jazyka

25.nov 2015

Slovenčina ako hračka – Pojmové mapy zo slovenského jazyka

Nedávno vyšla ďalšia príručka pre žiakov od 5. – 8. ročníka ZŠ Slovenčina ako hračka – Pojmové mapy zo slovenského jazyka, autoriek Zuzany Lenhartovej a Anny Hrkovej, profesoriek slovenského jazyka a literatúry z Kovačice.

Autorky profesorky Anna Hrková a Zuzana Lenhartová pri svojej druhej príručke zo slovenského jazyka

Autorky Anna Hrková (zľava) a Zuzana Lenhartová

– Myšlienkové mapy sú svojou jednoduchosťou, prehľadnosťou a farebným vyhotovením vhodným prostriedkom výučby vo všetkých obdobiach vyučovacieho procesu. Z vlastnej skúsenosti odporúčame tvorenie a používanie pojmových máp. V minulom školskom roku naši ôsmaci si po každej  metodickej jednotke robili pojmové mapy a výsledok toho boli vynikajúce výsledky na záverečných skúškach. Teda cieľom našej práce bolo priblíženie využívania týchto máp na hodinách slovenčiny, – povedali okrem iného autorky Hrková a Lenhartová.
Príručku Slovenčina ako hračka vydala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Kultúrno-osvetové spoločenstvo Obce Kovačica.

                                                                                                                                                                Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs