Pokrajinský ochranca občanov: Násilie na ženách sa často toleruje

25.nov 2015

Pokrajinský ochranca občanov: Násilie na ženách sa často toleruje

Foto: www.freeimages.com

Foto: www.freeimages.com

Tohto roku v dôsledku rodinného násilia bolo zavraždených viac desiatok žien, a vlani vo Vojvodine polícia intervenovala vo viac ako 7-tisíc prípadoch násilia v rodine, v ktorých obeťami najčastejšie boli ženy, a páchateľmi boli ich terajší alebo bývalí partneri, zverejnila inštitúcia Pokrajinského ochrancu občanov v predvečer Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách.

V oznámení pokrajinského ombudsmanu, ktorým sa chce povzdvihnúť povedomie o spoločnom boji proti tejto spoločenskej chorobe sa uvádza, že inštitúcie, okrem fyzického, v dostatočnej miere nespoznávajú iné formy násilia v rodine. Podľa tejto inštitúcie, polícia už častejšie podáva trestné oznámenia, ali aj doteraz v najväčšej miere – až na 80 percent prípadov – využíva iba varovné opatrenie.

– Samotné vyhlásenie alebo oznámenie obete násilia sa nehodnotí vážne, v prípade ak sám páchateľ nepotvrdí svoj čin, takže polícia, aby podala trestné oznámenie, pátra po silných dôkazoch, že k násiliu došlo,  ikeď pre oznámenie sú postačujúce informácie o údajnom násilí, a nie potvrdené násilie, – uvádza sa v oznámení.

K tomu dodávajú aj údaj, že existuje pokrok v tejto oblasti, keďže prokuratúry využívajú stanoviská stredísk pre sociálnu prácu ako dôkaz, ktorý súdy akceptujú.

pokrajina-pokrajinski-ombudsman-zastitnik-jpg_660x330

Pokrajinský ochranca občanov poukazuje aj na to, že sa v praxi násilie na ženách často toleruje, čo prispieva k tomu, že sa obete cítia osamotené a bezmocné.

– Ignorovaním a tolerovaním, ako aj jemnou politikou trestania páchateľov násilia na ženách a v rodine sa akoby odkazovalo, že je ono legitímne a prijateľné, – uvádza sa v oznámení.

Aj v Srbsku dnes zaznamenávame medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, keď sa začína akcia pod názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Ide o globálnu, svetovú kampaň, ku ktorej sa pripája 1700 organizácií vo viac ako 100 krajín sveta. Akcia sa začína dnes a ukončuje 10. decembra – Medzinárodným dňom ľudských práv.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs