Jánošícke spevokoly Glória a Jas v Štúdiu M

23.nov 2015

Jánošícke spevokoly Glória a Jas v Štúdiu M

humanitV Štúdiu M Novosadského rozhlasu včera prebiehal jubilejný 10. humanitárny koncert tradičných cirkví a náboženských spoločenstiev.

Na koncerte vystúpili spevokoly rímskokatolíckej cirkvi, kresťanskej reformovanej cirkvi, židovskej obce, islamského spoločenstva a srbskej pravoslávnej cirkvi. Slovenskú evanjelickú cirkev v Štúdiu M predstavovali Jánošíčania. Spevokol Glória, ktorý nacvičila Zuzana Đukićová, zaspieval dve piesne, zatiaľ čo mladší spevokol Jas zaspieval pieseň pod taktovkou velebného pána farára Slađana Daniela Srdića.

Včera večer obecenstvo malo možnosť zažiť nekaždodenný duchovný a umelecký zážitok.

Zozbieraný finančný príspevok bude využitý na zabezpečenie hematologického aparátu pre študentskú zdravotnú ustanovizeň v Novom Sade.

No url attribute defined!

                                                                                  Marína Listmajerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs