Tlačová konferencia v NRSNM: Situácia v Národnostnej rade Slovákov

20.nov 2015

Tlačová konferencia v NRSNM: Situácia v Národnostnej rade Slovákov

Predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová-Melichová

Predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová-Melichová

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dnes zasadali členovia Výkonnej rady NRSNM, po ktorej zorganizovali tlačovú konferenciu.

Predsedníčka Výkonnej rady Katarína Melegová-Melichová informovala, že na schôdzi okrem iného rozanalyzovali demisiu Ladislava Petroviča, ktorý ju podal nielen ako člen Národnostnej rady, ale aj ako člen výboru pre vzdelávanie a ostatných pracovných telies, v ktorých účinkoval od konštituovania posledného zloženia rady. „Jeho demisia sa zašle na Republikovú volebnú komisiu, ktorá vymenuje ďalšieho člena z listiny Slovenská identita Anna Tomanová-Makanová. Hovorili sme aj o žiadosti Kovačickej obce, ktorá nás oslovila, aby sme dali jedného člena do Správnej rady Galérie insitného umenia v Kovačici, kde je NRSNM spoluzakladateľom. Vzhľadom na to, že je to oblasť kultúry, toto posunieme Výboru pre kultúru, ktorý sa o tom zmieni, ale tu upozorňujeme aj na to, že nielen jedného člena do Správnej rady, ale aj dvoch členov do Dozornej rady vymenúvame. Aj toto musí lokálna samospráva zobrať na vedomie,“ povedala Melegová-Melichová.

Pavel Surový

Pavel Surový

Jeden z bodov sa týkal aj aktuálnej situácie v NRSNM. Podľa slov Melegovej-Melichovej oslovili orgány v trestnom konaní, aby vyšetrili situáciu aká nastala v Kovačici po predvolaní niekoľkých členov NRSNM zo strany predsedu Obce Jána Husárika. Upozornila, že je Národnostná rada organ slovenskej samosprávy a takisto Zhromaždenie obce a predseda obce sú orgánmi samosprávy v Kovačickej obci a nemali by slúžiť na to, aby predvolávali členov rady, aby s nimi viedli rozhovory ľudia, ktorí nie sú ani príslušníkmi našej menšiny a najmenej, aby úradné miestnosti lokálnej samosprávy slúžili za vyhrážky alebo nátlaky. „S poľutovaním môžeme skonštatovať, že jeden člen Národnostnej rady Pavel Surový v tom bol tiež nápomocný a v tomto účinkoval, čo nie je ani v opise práce, ani funkcií rady,“ povedala Melegová-Melichová.

Avšak, člen rady Pavel Surový na otázku, či bol prítomný na stretnutí v Kovačici odpovedal, že nebol prítomný a ako povedal, stretnutie sa nekonalo. Podľa jeho slov to tvrdia tí, ktorí sa boja, že stratia svoju stoličku, primát nad Slovákmi a možnosť rozdeľovať peniaze.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

O novovzniknutej situácii predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová povedala, že „ide o neprípustné metódy nátlakov na členov Národnostnej rady, aby zmenili svoje názory, aby sa prekomponovala a urobila nová väčšina v NRSNM a aby sa tobôž začalo robiť v záujme slovenskej menšiny“. Podľa jej slov členovia rady sa pre tlaky, ktorým boli vystavení, skutočne boja o svoj život a svoju existenciu. Informovala, že na zasadnutí Koordinácie národnostných rád, ktoré bolo v stredu 18. novembra, všetky prítomné rady jednohlasne vyjadrili plnú podporu všetkým národnostným radám v ich snahe vzoprieť sa politickým tlakom.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs