Dôležité je mať úplnú dokumentáciu

20.aug 2015

Dôležité je mať úplnú dokumentáciu

 

komisia-stipOsemnásteho augusta zasadala Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí bol prítomný predseda Komisie pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ladislav Petrovič a členovia komisie Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová a Ján Brna.

Prvým bodom bola analýza pridelených štipendií vlády Slovenskej republiky v akademickom roku 2015/2016. Predseda L. Petrovič zopakoval hlavné kritériá, podľa ktorých sa riadili pri triedení uchádzačov, ktorých na tento rok bolo 131. Hlavnou podmienkou bolo, aby uchádzači mali priemernú známku zo strednej školy vyššiu od 4. Študentom sa bral do úvahy úspech na konci roka. Body sa získavali aj pre špeciálne diplomy. Všetky informácie sú dostupné verejnosti na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Nekompletná dokumentácia sa nebrala do úvahy. Slovensko štipendiá ponúka sedemnástim krajinám, kde žijú Slováci, a tie, čo sa nevyužijú, dostanú náhradní študenti. Tak z 20 najlepších a 35 náhradných uchádzačov Srbsko dostalo 38 štipendií na tento akademický rok. V druhom bode sa snažili vysvetliť, že je už približne tri roky, ako je druhý kruh udelenia štipendií zrušený a že na početné sťažnosti a odvolania uchádzačov nemôžu reagovať. Ide o elektronický program, ktorý sa po ukončení konkurzu uzatvára. Členovia komisie sa vyjadrili aj o tom, že nemôžu vplývať na návrat študentov. Ide o celosvetový problém, aj keď ide o ich štúdiá, aj keď ide o ich uplatnenie na trhu práce.

Elenka Ďurišová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs