Odkaz hrdej generácie štúrovcov…

20.aug 2015

Odkaz hrdej generácie štúrovcov…

Na tej Detve studňa murovaná… Okamih z vystúpenia DFS Podpoľanček v Padine.

Na tej Detve studňa murovaná… Okamih z vystúpenia DFS Podpoľanček v Padine.

V RÁMCI OSLÁV DŇA PADINY 2015

Na pozvanie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Slnečnica, v dňoch 17. až 21. augusta 2015, v Padine pobudnú členovia Detského folklórneho súboru Podpoľanček z Detvy (Slovenská republika), ktorí v utorok 18. augusta v sieni Domu kultúry Michala Babinku spolu so svojimi hostiteľmi usporiadali kultúrno-umelecký program pod názvom Odkaz hrdej generácie štúrovcov...

V tej Padine na doline… Na javisku DK úspešne zažiarili aj členovia vyše 70-členného SKUS Slnečnica.

V tej Padine na doline… Na javisku DK úspešne zažiarili aj členovia vyše 70-členného SKUS Slnečnica.

V programe, ktorý venovali 200. výročiu narodenia zakladateľa spisovného slovenského jazyka Ľudovíta Štúra, vystúpili tí najlepší tanečníci a speváci, a tak si prítomní milovníci slovenských ľudových piesní a tancov mali možnosť pozrieť a vypočuť folklórne a spevácke skupiny, ľudovú hudbu a sólistov DFS Podpoľanček a SKUS Slnečnica. Návštevníci programu si nešetrili dlane a každého účastníka podujatia odmenili dlhotrvajúcim  potleskom.

Záujem Padinčanov o slovenské ľudové piesne a tance pretrváva, čo dokonca dosvedčili aj všetky obsadené stoličky počas programu.

Záujem Padinčanov o slovenské ľudové piesne a tance pretrváva, čo dokonca dosvedčili aj všetky obsadené stoličky počas programu.

Na konci spoločného programu, ktorý bol v rámci osláv Dňa Padiny, sa všetkým účastníkom prihovorila Daniela Ďurašová, zakladateľka AERD Padina, a pri tej príležitosti prečítala listy Slovákov z Melbournu a JE Jána Varšu, odchádzajúceho veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade. Nevystali ani darčeky, ktoré Padinčania Pavel Povolný-Juhás, insitný maliar, a Pavel Petráš, majiteľ Etno múzea Petráš  odovzdali DFS Podpoľanček za krásny výkon. Celovečerný program Odkaz hrdej generácie štúrovcov… moderovali Kristína Bešková a Karol Štaub.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs