Dôležitý nosič energie

30.jan 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: LEON KOVAČIČ, SPOLOČNOSŤ MISKANTUS, SLOVINSKO

– V akom smere sa vyvíjajú aktivity ohľadom presadenia a širšej prezentácie ozdobnice čínskej (miskantu), považovanej za rastlinu budúcnosti?

– O tejto rastline sa rozpráva čoraz viac nielen v Srbsku, ale aj vo všetkých krajinách tohto pásma. Už sme založili Inštitút pre podunajský miskantus a v takmer všetkých štátoch bývalej Juhoslávie vznikajú rozvojové strediská, zaoberajúce sa širokými možnosťami využitia miskantu: tak v Srbsku, ako aj v Chorvátsku alebo v Slovinsku. Je tu aj viac projektov, ktoré sú práve vo fáze finalizácie a nasvedčujú tomu, že miskantus nielenže je rastlinou roka (ako vlani), ale sa stane i rastlinou tohto desaťročia. Napríklad preto, že okrem iných vlastností patrí k viacročným energetickým trávam, teda i k biomase, ako významnému nosiču a obnoviteľnému zdroju energie.

                                                                            Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs