Dolnozemských Slovákov spájajú aj gastro špeciality

7.máj 2019

Dolnozemských Slovákov spájajú aj gastro špeciality

S cieľom zachovať pred zabudnutím tradičné zabíjačkové hody, prezentovať svoje špeciality či jednoducho zviditeľniť svoju činnosť, spolok, mesto, kraj, v rumunskom Nadlaku prvý májový víkend venovali štipľavej pochúťke – klobáse, keď tamojší Spolok záhradkárov v čele s Alexandrom Grosom a Pavlom Krokošom v spolupráci s mestom Nadlak zorganizovali medzinárodný Festival čerstvej klbásy.

V tomto roku zlúčili dve podujatia, ktoré aj sú tesne späté, hodnotenie nadlackej údenej klobásy v piatok 3. a tej čerstvej v sobotu 4. mája, do ktorého vtesnali aj výstavu tort. Vzorky klobás – údených 26 a čerstvých 17 – hodnotila medzinárodná porota. Okrem súťažiacich z domova jedinečnosť chutí, vône, farby potvrdili aj tímy z maďarského Slovenského Komlóša a Báčskeho Petrovca. Konkurenti súťažili o prípravu na klobásy, aby všetci prítomní mali možnosť ochutnať zo širokej škály klobás.

Keďže sa už tradičné zabíjačky, na ktorých sa stretávala celá rodina, zriedka organizujú, a podľa vzoru na petrovský festival Klobásafest, organizátori chceli touto gastro akciou – 2. Festivalom čerstvej klbásy a 3. Festivalom údenej klbásy zároveň oživiť tradíciu.

Svoje zabíjačkové vlohy, tradíciu, súdržnosť, svoj kraj, zvyky a obyčaje prezentovali aj dva petrovské tímy Miestneho spoločenstva: Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec, v ktorom boli Anna Speváková, Tatiana Zabunovová, Miroslav Častven, Vladimír Zabunov, a Klobásafest v zložení: Anna Horvátová, Igor Abrahám, Ján Lačok a Karol Horvát, ktorý bol aj členom komisií.

Klobásové hody boli spríjemnené aj kultúrnym obsahom tak hudobných skupín domácich a zo Slovenska, vynikajúceho folklórneho súboru Sálašan a skvelého dychového orchestra s vedúcim kapely Andreiom Uramom.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs