Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2019

7.máj 2019

Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2019

Prihláste sa na Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek – Kovačica 2019

Účastníci sa musia zaregistrovať písomne prihláškou do 10. mája 2019 na adresu Turistická organizácia Obce Kovačica, ul. Masarykova 69, 26210 Kovačica alebo mailom: took.marketing@gmail.com.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťažiaci si zabezpečia: všetky pomôcky na varenie (cedidlo, varecha, lopatka, škrabka, miska, lyžice).

Organizátor zabezpečí: Zemiaky, bryndzu, piecku, pracovný stôl, mierku na meranie množstva halušiek.

Družstvo je štvorčlenné. Skladá sa z vedúceho družstva a pomocníkov.

Úlohou družstva bude: (uvedené činnosti robí vždy iba jeden člen družstva, môžu sa však striedať):

narúbať drevo, rozložiť oheň, postaviť vodu do varu, očistiť zemiaky, naškrabať ich na škrabke (ručne), vyrobiť cesto, nasádzať halušky do vriacej vody (ručne), uvarené vybrať z kotlíka, zamiesiť halušky s bryndzou, naplniť uvarenými haluškami pripravenú mierku na jedenie (3,0 kg), po uvarení a ohodnotení kvality halušiek porotou v čo najkratšom čase zjesť všetky halušky (celé družstvo).

Po zjedení halušiek každé družstvo uvedie pracovné miesto do pôvodného stavu.

Hodnotí sa:

1/ rýchlosť varenia halušiek,

2/ kvalita navarených halušiek a dodržiavanie hygieny,

3/ rýchlosť zjedenia halušiek.

Celkové hodnotenie:

  1. miesto  – pohár + zlaté medaily
  2. miesto – pohár + strieborné medaily
  3. miesto  – pohár + bronzové medaily
  4. najchutnejšie halušky
  5. najúspešnejšie zahraničné družstvo
  6. najrýchlejšie navarené halušky
  7. najrýchlejšie zjedene halušky
  8. najkrajšie krojované družstvo

 

Termín a miesto súťaže: 01. júna 2019,  Masarykova 69, Kovačica, Srbsko

Prihlášku si môžete stiahnúť tu:Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2019

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs