Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte

9.máj 2019

Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte

 Projekt  na zvýšenie dostupnosti kultúry a kultúrnych služieb, Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo Slovenskej republiky, obsiahol rozsiahlu expertízu kultúrneho potenciálu dolnozemských Slovákov. Na jej vypracovaní  sa podieľali poprední  informátori z Vojvodiny a výsledky výskumu  budú predstavené v Obecnej knižnici v Kovačici, v rámci prezentácie knihy Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte. Kolektív autorov z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, tvoria prof. PdDr. Jaroslav Čukan, PhDr Michal Kurpaš, PhD, Mgr. Miroslav Pap a PhDr. Marián Žabenský, PhD. a spolu so Slovenským vydavateľským centrom, ktoré vydalo spomínanú publikáciu, vítajú vás v nedeľu 19. mája 2019 o 18.00 hodine v Obecnej knižnici v Kovačici.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs